Cursussen en bijeenkomsten

30 aug

Flitscursus Bestuurlijke boete

Amsterdam, 1 PO NOvA. Aan bod komen o.m. de eisen die worden gesteld aan het boeterapport, de verklaringen van getuigen en de inbreng van (tegen)bewijs na afronding van het onderzoek door de toezichthouder.

14 sep

Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU***

Zwolle. 4 PO NOvA. De docenten bespreken alle relevante uitspraken uit Luxemburg en plaatsen deze in een breder Unierechtelijk kader.

21 sep

Kinderen in het migratierecht ***

Amsterdam. 4 PO NOvA. De bijzondere positie van kinderen en het VN-Kinderverdrag (IVRK) krijgt steeds meer aandacht en dringt binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht.

26 sep

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken (KEI)

Amersfoort. 3 PO NOvA. Hoe werkt het digitale systeem ‘Mijn Rechtspraak’ en hoe verloopt de digitale procedure? Ga zelf met een casus aan de slag.

02 okt

NIEUW! Marokkaans recht in familie- en vreemdelingenzaken***

Rotterdam, 4 PO NOvA. U wordt onderwezen in (de achtergronden van) het Marokkaanse familie- en nationaliteitsrecht.

05 okt

Middelenvereiste***

Amersfoort, 3 PO NOvA. Hoe wordt de voor gezinshereniging geldende eis, dat het gezinslid in Nederland beschikt over zelfstandige, voldoende en duurzame middelen van bestaan, in de praktijk ingevuld?

12 okt

Medische verblijfsgronden en het tuchtrecht in vreemdelingenzaken***

Amsterdam. 4 PO NOvA. De docenten gaan in op veel voorkomende gezondheidsproblemen van vreemdelingen en de juridische en medische kaders die van belang zijn.

30 okt

De BRP: wie bent u, vreemdeling?

Amsterdam, 4 PO NOvA. In deze cursus wordt nader ingegaan op het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP) en de problematiek die de vreemdeling daaromtrent ervaart.

02 nov

Inreisverbod**

Rotterdam. 4 PO NOvA. Sinds de Terugkeerrichtlijn in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met nieuwe en gecompliceerde kwesties geconfronteerd.

07 nov

Interculturele communicatie in de migratiepraktijk

Amsterdam. 8 PO NOvA. Deze cursus biedt u handvatten om uzelf optimaal voor te bereiden op interculturele vraagstukken waarmee u als advocaat in vreemdelingenzaken te maken kunt krijgen.