Cursussen en bijeenkomsten

30 okt

De BRP: wie bent u, vreemdeling?

Amsterdam, 4 PO NOvA. In deze cursus wordt nader ingegaan op het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP) en de problematiek die de vreemdeling daaromtrent ervaart.

02 nov

Inreisverbod**

Rotterdam. 4 PO NOvA. Sinds de Terugkeerrichtlijn in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met nieuwe en gecompliceerde kwesties geconfronteerd.

07 nov

Interculturele communicatie in de migratiepraktijk

Amsterdam. 8 PO NOvA. Deze cursus biedt u handvatten om uzelf optimaal voor te bereiden op interculturele vraagstukken waarmee u als advocaat in vreemdelingenzaken te maken kunt krijgen.

09 nov

Actualiteiten vreemdelingenbewaring***

Rotterdam. 4 PO NOvA. Dé cursus om te voldoen aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR* met extra korting voor WRV-leden.

16 nov

Actuele ontwikkelingen rondom de Dublinverordening***

Utrecht. 4 PO NOvA. In deze cursus gaan de docenten in op de laatste ontwikkelingen inzake de Dublinverordening.

28 nov

Actualiteiten vreemdelingenbewaring***

Amsterdam. 4 PO NOvA. Dé cursus om te voldoen aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR* met extra korting voor WRV-leden.

01 dec

Actualiteiten vreemdelingenbewaring***

Utrecht. 4 PO NOvA. Dé cursus om te voldoen aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR*, extra korting voor WRV-leden.

04 dec

Openbare orde***

Rotterdam. 3 PO NOvA. De gevolgen van schendingen van de openbare orde door een vreemdeling kunnen groot zijn.

07 dec

AANKONDIGING: Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

De datum van de tweede WRV-bijeenkomst in 2017 is donderdag 7 december en zal wederom plaatsvinden bij de Eenhoorn in Amersfoort.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Nadere informatie met de mogelijkheid om u aan te melden volgt z.s.m.