Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU***

Datum: 
14 september 2017

De docenten bespreken alle relevante uitspraken uit Luxemburg en plaatsen deze in een breder Unierechtelijk kader. Het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), verschillende EU-richtlijnen inzake legale migratie (o.a. gezinshereniging, langdurig ingezetenen en studenten), het Associatierecht en de Terugkeerrichtlijn passeren de revue.

In de cursus is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Docenten: prof. mr. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen en mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger Rb. Rotterdam

Locatie, datum en tijd
Nieuwe Buitensoci
ëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
Donderdag 14 september 2017
12.30 uur tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 uur aanvang)

Doelgroep:
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau*** / Specialisatie

Gemiddelde beoordeling
8 (november 2016)

Punten

Kosten
€ 360 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 440 voor niet-WRV leden
(excl. btw, inclusief lunch en digitale reader).
Neemt u in 2017 deel aan een tweede cursus, dan ontvangt u 20% korting. Lees meer over de voorwaarden.