Inreisverbod**

Datum: 
02 november 2017

Sinds de Terugkeerrichtlijn in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met nieuwe en gecompliceerde kwesties geconfronteerd. In deze verdiepingscursus behandelen de docenten het wettelijk kader van het inreisverbod, wanneer een inreisverbod wordt opgelegd en welke rechtsmiddelen hiertegen kunnen worden ingezet alsmede de openbare orde-aspecten en het procesbelang. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad over het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn waaronder de toepassing van het Unierechtelijke openbare criterium vs. de nationale glijdende schaal.

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw praktijk bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus vragen in te dienen per e-mail.

Docenten
mr. M.F. Wijngaarden
, advocaat te Amsterdam en
mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger Rb. Rotterdam

Datum, tijd en locatie
Donderdag 2 november 2017, 12.30 tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)
Rotterdam Schouwburg (De Tuinkamer)
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Punten
4 PO NOvA

Gemiddelde beoordeling (voorjaar 2017):
8,5

Kosten
€ 360,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken,
€ 440,- voor niet-WRV leden,
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.
Neemt u in 2017 deel aan een tweede cursus, dan ontvangt u 20% korting. Lees meer over de voorwaarden.