Team

Stichting Migratierecht Nederland heeft een vacature voor een CURSUSCOÖRDINATOR. Klik hier voor meer informatie.

Zoek je een stageplaats?
Stichting Migratierecht Nederland heeft een stageplaats beschikbaar voor een periode van ruim vijf maanden, 3 dagen per week. Klik hier voor meer informatie.

Tisanja Abali

Mr. Tisanja Abali is coördinator van de kennisdatabank Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit.

 

 

Heleen de Jonge van Ellemeet

Mr. drs. Heleen de Jonge van Ellemeet is directeur bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij heeft de dagelijkse leiding en is o.m. betrokken bij de cursusorganisatie en de redactie van Migratieweb. Eerder was Heleen gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden en onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Heleen studeerde Nederlands recht en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Université Paris-Sorbonne. Nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland (strafsector).

 

Karen GeertsemaMr. Karen Geertsema is redactiesecretaris van Asiel & MIgrantenrecht. Zij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit waar zij onderzoek verricht naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht. Daarnaast is zij als advocaat verbonden aan Hamerslag&van Haren advocaten. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

Nejra KalkanMr. Nejra Kalkan is secretaris van de Commissie Meijers, de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht. Hiervoor werkte Nejra als senior beleidsmedewerker in het Europees Parlement met name op het gebied van burgerechten, justitie en binnenlandse zaken en internationale handel. Voordien was Nejra werkzaam bij KWF Kankerbestrijding en heeft ze het Humanity in Action Lantos Fellowship gedaan in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij het Comité voor Buitenlandse zaken in Washington D.C. Nejra studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam.

  

Hans van OortHans van Oort werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Hij studeert Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit en is daar ook actief als redactiesecretaris van Verblijfblog.nl. Verder is Hans als vrijwillig gastdocent verbonden aan Amnesty International Nederland.

 

 

Nadia den OudenNadia den Ouden werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit en doet de master International Migration and Refugee Law en de master Philosophy of Law and Governance aan de Vrije Universiteit.

 

 

Ellie SpreeuwEllie Spreeuw is secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Met alle praktische vragen kunt u bij Ellie terecht. Voorheen was zij commercieel medewerker / backoffice bij SKA consultants.

 

 
 

Nadia den OudenAmber Vranken werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland en houdt zich vooral bezig met de databank Migratieweb. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en de Univerzita Karlova in Praag en doet momenteel de master International Migration and Refugee Law aan de Vrije Universiteit en de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

 

 

Gerd WestendorpMr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.