Pionieren met Chavez

07 nov

Deze cursus is voltekend.

Met het HvJEU arrest Chávez Vílchez  (C-133/15) van 10 mei 2017 is het toelatingsbeleid ten aanzien van derdelanders met een Nederlands kind een nieuw pad ingeslagen. Inmiddels is duidelijk dat de soepele toekenning van de eerste maanden voorbij is. Wat betekent het huidige beleid voor de reikwijdte van Chávez, verlenging van de vergunning en mogelijkheden om duurzaam verblijfsrecht in Nederland te krijgen?

Het arrest Chávez zorgde voor een landverschuiving in het reguliere vreemdelingenrecht. Net als bij het baanbrekende arrest Zambrano uit 2011 (C-34/09) gaat het om rechtscheppende rechtspraak waarin het HvJEU zelf als bron van het Unierecht kan worden aangemerkt, maar nu met betrekking tot art. 20 VWEU en de verblijfsrechten die daarvan kunnen worden afgeleid. Buiten de rechtsregels die het HvJEU sporadisch in haar rechtspraak gegeven heeft en de invulling daarvan op nationaal niveau door de ABRvS, bestaat er verder in feite geen kader voor toetsing aan art. 20 VWEU. Het betreft dan ook een volstrekt onontgonnen rechtsgebied waarop gepionierd moet worden; dat geldt voor zowel de advocatuur als de IND. De docenten brengen dit pionieren in kaart en trachten handvatten te geven voor de rechtspraktijk. Na een introductie over de achtergrond en ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekkig tot art. 20 VWEU, worden de deelnemers bijgepraat over rechtsvragen die in dit kader al zijn beantwoord en facetten van dit verblijfsrecht waarover nog steeds onduidelijkheid of verschil van mening bestaat.

Docenten
mr. L.J.T. (Linda) van Es (Directie juridische zaken, IND)
mr. A.C. (Corinne) de Klerk (Advocaat bij Advocatenkantoor de Binnenstad)

Datum, tijd en locatie
Donderdag 7 november 2019 van 12.30 uur tot 16.15 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunch)
Rotterdamse Schouwburg (De Tuinkamer); Schouwburgplein 25

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 270 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 330 voor niet-WRV-leden,
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader

Niveau
*** / Specialisatie

Punten

Logo NOvA 3PO