Het arrest Tjebbes: gevolgen voor het Unieburgerschap

Datum: 
14 januari 2020

In het arrest Tjebbes oordeelt het Hof van Justitie van de EU dat het Unierecht in beginsel niet verbiedt dat de Nederlandse nationaliteitswetgeving voorziet in automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit en daarmee het Unieburgerschap, maar verbindt het hieraan wel stringente procedurele waarborgen. Met name moeten de nationale voorschriften het op enig ogenblik mogelijk maken dat de gevolgen van dat verlies voor de betrokken personen uit het oogpunt van het Unierecht, in het individuele geval worden getoetst. De RWN kent echter een restrictieve verliesregeling waarbinnen er geen ruimte lijkt te zijn voor een individuele evenredigheidstoets. De docenten schetsen aan de hand van de (verwachte) uitspraak van ABRvS in deze zaak, en de literatuur over het Tjebbes-arrest, wat de gevolgen van het arrest zijn voor het Nederlandse nationaliteitsrecht.

Docenten
mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken, universitair docent Europees recht, Universiteit Utrecht
mr. A. (Arend) van Rosmalen, corporate immigration specialist bij Mynta Law

Locatie, datum en tijd
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht
Dinsdag 14 januari 2020
12.30 tot 16.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)

Kosten
€ 276,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, ook voor leden van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
€ 336,- voor niet-WRV-leden
Exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

 

Niveau: ***/specialisatie

 

Punten

Logo NOvA 3PO