AANKONDIGING: BIJEENKOMST WERKGROEP RECHTSBIJSTAND IN VREEMDELINGENZAKEN

18 jun

De voorjaarsbijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken wordt gehouden op donderdag 18 juni 2020 in de Eenhoorn in Amersfoort. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.