AANKONDIGING: BIJEENKOMST WERKGROEP RECHTSBIJSTAND IN VREEMDELINGENZAKEN

Datum: 
18 juni 2020

De voorjaarsbijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken wordt gehouden op donderdag 18 juni 2020 in de Eenhoorn in Amersfoort. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.