Actualiteiten jurisprudentie HvJEU

Datum: 
16 oktober 2015

Het migratierecht wordt de laatste jaren in hoge mate bepaald door het EU recht. De ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgen elkaar snel op. Nu het migratierecht steeds meer Europees wordt, is het cruciaal deze ontwikkelingen goed bij te houden.
In deze actualiteitencursus nemen de docenten u mee langs recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Specifiek wordt er aandacht besteed aan de meest actuele arresten van het Hof op het gebied van het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU), de verschillende EU richtlijnen inzake legale migratie (o.a. de richtlijnen inzake gezinshereniging, langdurig ingezetenen en studenten) de Associatie EEG-Turkije. Ook de jurisprudentie op grond van de Terugkeerrichtlijn ontbreekt niet.

In de cursus is plaats voor maximaal vijfentwintig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.

Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid.

Docenten:
Prof. mr. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen en
mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger Rb. Rotterdam

Locatie en tijd:
Cursus en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Routebeschrijving
12.30 tot 17.15 uur. 
(12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)

Doelgroep:
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Punten:

Kosten: € 365,- voor WRV leden, € 425,- voor niet-WRV leden (geen BTW), inclusief lunch en digitale reader.

 Utrecht