Beoordeling geloofwaardigheid in de asielprocedure

10 jun

AANMELDEN

Het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van het asielrelaas speelt in vrijwel iedere asielprocedure een belangrijke rol. In deze interactieve cursus besteden de docenten zowel theoretische als praktische aandacht voor de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling en de knelpunten die daarbij spelen. Recente uitspraken over culturele aspecten bij de geloofwaardigheidsbeoordeling vormen daarbij het uitgangspunt. Er is speciale aandacht voor de geloofwaardigheidsbeoordeling in bekerings- en LHBTI-zaken. In deze cursus doet u juridische kennis en relevante interculturele vaardigheden op.

Docenten
mr. dr. K.E. (Karen) Geertsema, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en redactiesecretaris A&MR bij Stichting Migratierecht Nederland
mr. I.J.M. (Igna) Oomen, advocaat Hamerslag & Van Haren
J. (Joost) Haagsma, antropoloog en intercultureel trainer bij Haagsma Training & Research

Datum, tijd en locatie
Woensdag 10 juni, 11.30 tot 17.30 uur (11.15 uur inloop, 11.30 uur aanvang)
Spaces Amstel, Mr. Treublaan 7 te Amsterdam

Kosten
€ 460 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 560 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief lunch en digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
5PO

 AANMELDEN