Bestuurs(proces)recht voor de migratierechtspraktijk***

Datum: 
18 mei 2020

Het migratierecht is een bijzondere vorm van bestuursrecht. Het is in dit vakgebied van vitaal belang om goed op de hoogte te zijn van het bestuurs(proces)recht en de laatste stand van zaken op dit gebied. Wetenschapper Viola Bex-Reimert en docent en voormalig advocaat Hannah Helmink zetten in een middag de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij. Aan bod komen onder meer: de definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter, al dan niet met gebruikmaking van de (informele) bestuurlijke lus, de intensiteit van toetsing door de rechter, het toetsingsmoment en de omvang van het geschil. Ook is er in deze cursus de nodige aandacht voor bewijskwesties en deskundigenadviezen.

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Docenten
mr. dr. V.M. (Viola) Bex-Reimert, universitair docent migratierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
mr. H.E. (Hannah) Helmink, docent bestuurs(proces)recht en Europees recht bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen

Datum, tijd en locatie
Maandag 18 mei 2020, 12.30 tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch, 12.30 uur aanvang)
Utrecht, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Logo NOvA 4PO

Kosten 
€ 368 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 448 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief lunch en digitale reader