Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) 6 juni 2024

06 jun

AANMELDEN

Op 6 juni komt de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken bijeen op een nieuwe locatie: Antropia in Driebergen.

Als vanouds is er ruime aandacht voor Europese en nationale ontwikkelingen binnen het reguliere migratierecht. Arbeidsmigratie heeft de bijzondere aandacht in twee workshops. Ook zijn er workshops gewijd aan gezinsmigratie en nationaliteitsrecht. Daarnaast besteden we aandacht aan de nieuwe generatie vreemdelingenrechtjuristen met de bekendmaking van de winnaar van de jaarlijkse annotatiewedstrijd van SMN. 

Opening door dagvoorzitter
Mr. M.C.M. (Monique) van der Mark, advocaat bij Invictus advocatuur en bestuurslid Stichting Migratierecht Nederland

Plenair 
mr. dr. A. (Aniel) Pahladsingh (ministerie van SZW) en mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma (De Graaf aan de Kade advocaten) bespreken ontwikkelingen in het Europese migratierecht en gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk    

Uitreiking Annotatieprijs 2024
mr. E.I. (Euredice) Terborg-Wijnaldum, rechter Rechtbank Noord-Holland, lid van de jury van de annotatieprijs

Workshops (eerste en tweede ronde)
1. Actuele ontwikkelingen in het nationaliteitsrecht

Em. prof. dr. G.R. (René) de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht Universiteit Maastricht en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Aruba 
Mr. E.A. (Elles) Besselsen, advocaat partner bij Everaert Advocaten

2. Het -nog steeds- onbenutte potentieel van de Gezinsherenigingsrichtlijn
Mr. dr. G. (Gerrie) Lodder, universitair docent migratierecht Open Universiteit Heerlen
Dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden

3. Detachering van derdelanders
Mr. dr. D. (Dion) Kramer, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. drs. I.B.L.H. (Imke) van Gardingen, promovendus VU (onderzoek naar de detachering van derdelanders) en jurist en beleidsadviseur FNV

4. Arbeid als zelfstandige
Mr. T.E. (Thomas) van Houwelingen-Boer, advocaat partner Everaert advocaten
Mr. N.E.J. (Nils) Stiekema, medewerker behandelen en Ontwikkelen IND
Dhr. A.W. (Arno) van den Berg, medewerker behandelen en Ontwikkelen IND

Datum, tijd en locatie
Donderdag 6 juni 2024, 12.30 uur tot 17.35 uur (11.45 uur ontvangst met lunch en inschrijven, vanaf 17.35 borrel)
Congrescentrum Antropia in Driebergen, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen 

Kosten
€ 388,96 leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 545,69 niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN