Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

12 dec

AANMELDEN

De bijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken staat deze keer in het teken van gezinsmigratie. Het onderwerp wordt vanuit verschillende kanten belicht door de advocatuur, wetenschap en overheid. De WRV-bijeenkomst is geheel plenair.

Programma 
12.00 uur   Inloop en lunch, registratie

12.30 uur   Opening
Door dagvoorzitter Aldo Kuijer, staatsraad en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland

12.40 uur   De ontwikkeling van gezinsnormen binnen het migratierecht
Saskia Bonjour, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, bijt het spits af met een presentatie over de ontwikkeling in gezinsnormen binnen het migratierecht. Want waar slaat de term ‘gezin’ nu op? Niet meer alleen op het traditionele (hetero)kerngezin met minderjarige kinderen. In hoeverre zijn de laatste jaren bij voorbeeld jongvolwassenen, paren van hetzelfde geslacht, ouderen en polygame families eronder gaan vallen?

13.20 uur   De juridische invulling van het begrip ‘gezin’
Na de inleiding van Saskia Bonjour gaat Johan ten Berg, senior juridisch adviseur bij de IND, aan de hand van de Gezinsherenigingsrichtlijn na hoe de Uniewetgever het begrip gezin heeft gedefinieerd en wie er recht hebben op gezinshereniging. Wie behoort er tot het ‘kerngezin’ en hoe zit het precies met verruimde gezinshereniging? Welke nieuwe mogelijkheden biedt de recente jurisprudentie van de Afdeling?

14.00 uur  Pauze

14.20 uur   Art 8 EVRM - Wat is de ruimte?
De richtlijn is dan wel erg belangrijk, maar vlak toch artikel 8 EVRM niet uit. Minder eenduidig, minder afdwingbare rechten, meer beoordelingsruimte, maar ook het enige vangnet voor de zaken die niet onder de richtlijn vallen. Wat is de ruimte? Advocaat Corrien Ullersma gaat onder meer in op de stand van zaken in de hoofdpijnzaken van het moment: jongvolwassenen en oudere ouders.

15.00 uur   Unieburgerschap
Hanneke van Eijken, universitair docent en senior onderzoeker Europees recht bij de Universiteit Utrecht, zal ingaan op de recente ontwikkelingen met betrekking van het EU burgerschap en artikel 20 VWEU. Aan bod komen onder meer het Chavez-verblijfsrecht en het arrest Mère Thailandaise.

15.40 uur    Pauze

16.00 uur   Gezinshereniging met mobiele EU-burgers 
Advocaat Jeremy Bierbach bespreekt de ontwikkelingen in het materiële recht op gezinshereniging met mobiele EU-burgers (met name met betrekking tot partners in duurzame relaties en voortgezet verblijf na echtscheiding/ontbinding geregistreerde partnerschappen/verbreking relaties) en recente veranderingen in de procedure die de IND hanteert voor aanvragen voor verblijfskaarten als gezinslid van een EU-burger (zogenaamde 'toetsingsaanvragen').

16.40 uur   Het gezinsherenigingsrecht als georganiseerde chaos
Het recht op gezinshereniging lijkt soms wel een rommeltje. Voor referenten en gezinsmigranten is het vaak volstrekt onhelder of, en zo ja onder welke voorwaarden, ze in aanmerking komen voor toelating en verblijf. Hoewel dit zorgt voor rechtsonzekerheid en ongelijkheid, biedt het ook kansen. In zijn presentatie bespreekt Mark Klaassen, universitair docent bij de Universiteit Leiden, de eigenaardigheden van het gefragmenteerde recht op gezinshereniging en biedt hij aanknopingspunten om gebruik te kunnen maken van deze georganiseerde chaos.

17.20 uur    Borrel

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 12 december 2023, 12.30 uur tot 17.40 uur (12.00 uur ontvangst, inschrijven en lunch, vanaf 17.40 borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 353,60 leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 496,08 niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN