Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

14 dec

Aanmelden is alleen nog mogelijk voor digitale deelname.

AANMELDEN DIGITALE DEELNAME

Na anderhalf jaar en drie digitale bijeenkomsten, houden we de WRV-bijeenkomst van 14 december weer op locatie, in onze vertrouwde Eenhoorn in Amersfoort. Omdat het aantal deelnemers in de zaal in verband met de aangescherpte coronaregels beperkt is, zal het ook mogelijk zijn de bijeenkomst digitaal te volgen. Aanmelden kan alleen nog voor digitale deelname.

Zolang de coronaregels gelden, zijn er wel enkele aanpassingen. Zo heeft u een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig om deel te kunnen nemen. Dit kunt u aanmaken wanneer u volledig gevaccineerd bent, hersteld bent van corona of een negatieve uitslag op een coronatest heeft. Wie geen QR-code wilt aanmaken, kan een papieren uitdraai van het CTB meenemen. Wij zullen het CTB en uw identiteitsbewijs controleren voor aanvang van de bijeenkomst. Omdat dit extra tijd kost, verzoeken we u op tijd te komen.

De menselijke maat
De menselijke maat in het recht heeft de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig gehouden. In diverse publicaties is voor dit onderwerp aandacht gevraagd, ook binnen het migratierecht. De sprekers zullen dit onderwerp belichten vanuit Europeesrechtelijk en nationaalrechtelijk perspectief. Staatsraad Dana Baldinger heeft helaas moeten afzeggen. Haar plaats wordt ingenomen door staatsraad André Verburg en jurist Marlies van Laar. Zij zullen ingaan op de evenredigheidstoetsing door de vreemdelingenrechter en wat die daarvoor nodig heeft aan argumenten en feiten. Dilemma’s en vragen worden daarbij interactief besproken. 
Advocaat Julien Luscuere zag in de tweede helft van 2021 een duidelijke trendwijziging in de nationale rechtspraak. Er kwam meer oog voor de benarde positie van de vreemdelingen en hun familie, maar er zijn nog steeds problematische onderwerpen. Julien Luscuere bespreekt hoe met toepassing van het evenredigheidsbeginsel schurende knelpunten kunnen worden (her)beoordeeld, zoals het verblijfsgat, middelen- en mvv-vereiste, zoveel mogelijk met praktische handvatten.

Inburgering
Universitair docent Tamar de Waal (UvA) zal spreken over de nieuwe Wet inburgering. Zij vraagt zich af of er van de oude wet geleerd is. In de nieuwe wet is geprobeerd de meest averechtse praktische problemen van de oude wet op te lossen, maar een meer normatieve maatschappelijke discussie over wat 'integratie' en 'inburgering' eigenlijk is, is niet gevoerd. Waartoe moet inburgeringsbeleid eigenlijk bijdragen? De Waal gaat hierop in en schetst aan de hand van een vergelijking met andere EU-landen Europese trends.
*Voor een gedetailleerde behandeling van de veranderingen in de nieuwe wet kunt u terecht bij het webinar De (nieuwe) Inburgeringswet op 2 en 3 december.* 

Motiveren van uitspraken in hoger beroep
Op basis van art 91, lid 2 VW heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bevoegdheid om zaken in hoger beroep zonder motivering af te doen als er geen vragen zijn die beantwoord moeten worden in het kader van de rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dit wordt door advocaten en andere rechtshulpverleners als zeer onbevredigend ervaren, en heeft tot veel discussie geleid. Om meer inzicht te bieden in de overwegingen die tot deze uitspraken leiden, is de Afdeling begin 2020 is gestart met een nieuwe werkwijze van verkorte motivering van uitspraken in hoger beroep (Pilot 91-2). Op verzoek van de Afdeling hebben Bert Marseille, Marc Wever en Viola Bex Reimert van de Rijksuniversiteit Groningen deze nieuwe werkwijze geëvalueerd. Ze hebben onderzocht wat rechtshulpverleners, de IND, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf van de nieuwe werkwijze vinden. Hierbij is ook ingegaan op de vraag of de Afdeling bestuursrechtspraak de pilot moet beëindigen, voortzetten of uitbouwen. De onderzoekers bespreken de bevindingen uit hun onderzoeksrapport dat in september is gepubliceerd.

Programma

11.30-12.15 uur: Ontvangst, inschrijving en coronacheck

11.30-12.30 uur: Lunch 

12.30-12.40 uur: Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, raadsheer Gerechtshof in Den Haag, voorzitter Stichting Migratierecht Nederland

12.40-14.10 uur: De menselijke maat
mr. D.A. (André) Verburg, staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
mr. M.E. (Marlies) van Laar, jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de raad van State
mr. J. (Julien) Luscuere, advocaat te Rotterdam

14.10-14.30 uur: Pauze

14.30-15.30 uur: Inburgering
dr. T.M. (Tamar) de Waal, universitair docent algemene rechtsleer Universiteit van Amsterdam, voorzitter stichting Civic

15.30-15.50 uur: Pauze

15.50-17.20 uur: Het motiveren van uitspraken in het hoger beroep in het vreemdelingenrecht
mr. dr. V.M. (Viola) Bex-Reimert, universitair docent migratierecht Rijksuniversiteit Groningen
prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille, hoogleraar bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
mr. dr. M.(Marc) Wever, universitair docent vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen

17.20 uur: Afsluiting door dagvoorzitter
Aansluitend borrel

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 14 december 2021, 12.30 uur tot 17.30 uur
(11.30 uur inschrijven, coronacheck en lunch; aansluitend borrelen)
NB het programma zal worden vervroegd ivm de coronamaatregelen. Meer informatie hierover volgt.
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten voor deelname op locatie
€ 333,50 leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 468,- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)
Kosten voor digitale deelname
€ 286,- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 306,- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN DIGITALE DEELNAME