Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

Datum: 
06 december 2018

AANMELDEN

Op de WRV-bijeenkomst besteden we plenair aandacht aan de Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk. Daarnaast kunt u twee workshops naar keuze volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Deelnemers worden op volgorde van inschrijving ingedeeld. Per workshop worden maximaal 30 personen ingedeeld m.u.v. de workshop 'De kunst van het overtuigen in theorie en praktijk' waar maximaal 22 personen per blok aan deel kunnen nemen.

Programma

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch

12.30 uur Plenair

12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland

12.45 uur Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk
mr. dr. H.G. (Hanna) Sevenster, staatsraad bij de Raad van State
mr
. J. (Julien) Luscuere, advocaat bij Inigo Advocaten, Rotterdam

13.45 uur Pauze

14.15 uur Workshops

1. Het tegenwerpen van illegaal verblijf en het mvv-vereiste bij verzoeken om gezinshereniging (VOL)
mr. A.A. (Ali) Agayev, advocaat bij Sarikas & Agayev Advocaten, Rotterdam
mr. dr. E. (Eva) Hilbrink, juridisch specialist, Stichting Migratierecht Nederland

2. Gezinsmigratie, het kind voorop (VOL)
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten, Amsterdam
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, universitair hoofddocent, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

3. De Associatie EEG-Turkije: onder druk of blijvende waarborg?
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
mr. drs. M.L. (Mirjam) van Riel, immigratieadvocaat, Alkmaar

4. Inburgering
dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair docent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit van Amsterdam
E.F. (Eglantine) Weijmans, Landelijk bureau VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam

5. De kunst van het overtuigen in theorie en praktijk
mr. dr. M.G. (Maria) IJzermans, Assistant Professor Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History, Tilburg Law School
m
r. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam

6. Arbeidsmigratie en handhaving
mr. P.J. (Pieter) Krop, advocaat, Kroes Advocaten Immigration Lawyers, Amsterdam

15.45 uur Pauze

16.15 uur Workshops (tweede ronde)

17.45 uur Borrel

Datum, tijd en locatie
Donderdag 6 december 2018, 12.30 uur tot 17.45 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.45 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 320,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 450,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN