Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

Datum: 
14 juni 2018

AANMELDEN

Op de WRV-bijeenkomst besteden we plenair aandacht aan de Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk. Daarnaast kunt u twee workshops naar keuze volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Deelnemers worden op volgorde van inschrijving ingedeeld. Per workshop worden maximaal 30 personen ingedeeld.

Programma

Sprekers vermeld, voor zover bekend.

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch

12.30 uur Plenair

12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht.

12.45 uur Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk
met o.a. mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten te Amsterdam

13.45 uur Pauze

14.15 uur Workshops

1. Gezinsmigratie
mr. dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
mr. A.C.M. (Alexandra) Nederveen, advocaat bij Hamerslag & Van Haren Advocaten te Amsterdam

2. De glijdende schaal en het Unierechtelijke openbare ordebegrip
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, senior gerechtssecretaris Rechtbank Amsterdam
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat bij Prakken d'Oliveira te Amsterdam

3. De discretionaire bevoegdheid in schrijnende gevallen
mr. K.E. (Karen) Geertsema, redactiesecretaris Asiel- & Migrantenrecht, onderzoeker bij de Vrije Universiteit en advocaat bij Hamerslag & Van Haren Advocaten te Amsterdam
mr. M.J.M. (Marjon) Peeters, advocaat bij BdSP Advocaten te Amsterdam

4. Het verblijfsrecht van slachtoffers van mensenhandel
mr. A. (Annet) Koopsen, advocaat bij Advocatenkantoor Oudegracht te Alkmaar

5. Kinderen in het migratierecht
mr. dr. H.J.M. (Dana) Baldinger, senior rechter rechtbank Amsterdam

6. Het middelenvereiste
mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat bij Inigo Advocaten te Rotterdam

15.45 uur Pauze

16.15 uur Workshops (tweede ronde)

17.45 uur Borrel

Datum, tijd en locatie

Donderdag 14 juni, 12.30 uur tot 17.45 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.45 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten

€ 320,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 450,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten

4 PO NOvA

AANMELDEN