Congres Kinderrechten en migratie

26 jan

                                                                                                                                                                                                           

AANMELDEN CONGRES

Stichting Migratierecht Nederland en het Europa Instituut van de Universiteit Leiden organiseren gezamenlijk het congres Kinderrechten en migratie dat zal plaatsvinden op 26 januari 2023 te Leiden. Op het congres zullen wetenschappers, advocaten, rechters, beleidsmaker, en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden spreken en discussiëren over migratierechtelijke thema’s die raken aan kinderrechten.

Aan bod komen onder meer de rol en waarde van het Kinderrechtencomité van de VN, het belang van monitoring van kinderrechten voor de rechtspraktijk, en kinderrechten van migranten in de knel. Een panel bestaand uit de Kinderombudsman, een rechter, vertegenwoordigers van de UNHCR en Defence for Children, en de directeur van de IND gaan de discussie met de deelnemers aan over knelpunten in het beleid en de rechtspraktijk, en mogelijke oplossingen. Ook worden in een achttal werkgroepen specifieke onderwerpen belicht, variërend van kinderbescherming en verblijf, nationaliteitsrecht en de leeftijdschouw, tot ongedocumenteerde minderjarigen, amv’s, en het arrest Chávez Vílchez en het belang van het kind.

Dagvoorzitter is mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, rechter-plaatsvervanger in het vreemdelingenrecht, zp Middelburg en raadsheer-commissaris strafzaken, Gerechtshof Den Haag. Zij is tevens scheidend voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland.

prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden, zal de conferentie afsluiten met zijn indrukken van de dag en bespiegelingen over de noodzaak kinderrechten meer aandacht te geven in het migratierecht.

Sprekers
Plenair
prof. dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer, kinderombudsvrouw en bijzonder hoogleraar Kind(ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, Rijksuniversiteit Groningen
prof. A. (Ann) Skelton, lid van het VN-kinderrechtencomité, gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden (leerstoel Children's Rights in a Sustainable World), en hoogleraar UNESCO leerstoel Education Law in Africa, Faculty of Law, University of Pretoria
prof. dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Europa Instituut, Universiteit Leiden 

Panel
prof. dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer, kinderombudsvrouw en bijzonder hoogleraar Kind(ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, Rijksuniversiteit Groningen
drs. A. (Andrea) Vonkeman, hoofd UNHCR Nederland
mr. M.A. (Martin) Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie, Defence for Children
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter Asiel- en Vluchtelingenrecht, Rechtbank Oost-Brabant (Den Bosch)
mr. R. (Rhodia) Maas, directeur-generaal, Immigratie- en Naturalisatiedienst

Werkgroepen

Minderjarigen/Kinderen en onrechtmatig verblijf
prof. dr. mr. P.E. (Paul) Minderhoud, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar migratierecht, Universiteit Utrecht
mr. P. (Pim) Fischer, advocaat, Fischer groep

Nationaliteitsrecht voor minderjarigen
dr. mr. C. (Caia) Vlieks, programmamanager, Institute on Statelessness and Inclusion
mr. drs. H. (Hermie) de Voer, advocaat-partner, Everaert advocaten 

Kinderbescherming en verblijf
mr. S. (Suzanne) de Koogel, juridisch deskundige, Amsterdam, Landelijk expert vreemdelingenrecht Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam
mr. E.J.W. (Ellen) Nissen, beleidsadviseur, College voor de Rechten van de Mens en promovenda, Radboud Universiteit

Leeftijdsschouw
mw. P.B. (Patty) van Elk, senior-medewerker, Immigratie- en Naturalisatiedienst
mw. I.J.J.M. (Irene) Kozica, medewerker behandelen en ontwikkelen, Immigratie- en Naturalisatiedienst

Het arrest Chávez-Vílchez en het belang van het kind
dr. mr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
mr. J. (Jorg) Werner, advocaat, Noordstern Advocaten

AMV’s
mw. G.H. (Germa) Lourens, stafmedewerker, Nidos
mr. P.J. (Flip) Schüller, advocaat-partner, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Minderjarige vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen
prof. dr. P.H. (Peter) van der Laan, senior research fellow, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
mr. drs. M.A.T. (Marleen) Kuijs, senior adviseur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
mr. P. (Patricia) Scholtes, advocaat, Vuurens & Lagerweij Advocaten en Mediators

Film ‘Shadow Game’
drs. E. (Els) Van Driel, journalist/regisseur

Locatie, datum en tijd 
Donderdag 26 januari 2023 van 10.00 tot 17.00 uur (ontvangst en registratie 9.30 uur)
Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

Kosten
Advocaat/rechterlijke macht € 350,- 
Kortingstarief WRV-leden € 298,-
Kortingstarief specifieke doelgroep zonder punten € 200,-
Kortingstarief studenten € 50,-
Exclusief 21% btw. Inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal

Doelgroep
Het congres richt zich op advocaten, rechters, wetenschappers, beleidsmakers en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden.

Niveau***/specialisatie
Basiskennis omtrent het kinderrechten en migratierecht wordt verondersteld. Enige praktijkervaring met kinderrechten en migratierecht is gewenst.

 

AANMELDEN CONGRES