Visum kort verblijf

14 nov

Deze cursus is voltekend. Bij de WRV-bijeenkomst van 3 december 2019 wordt een workshop georganiseerd over dit ondewerp. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/bijeenkomst-wrv-03-12-2019

Centraal in deze cursus staat de Visumcode. De docenten behandelen de verschillende soorten visa met aandacht voor de aanvraagprocedure, voorwaarden, weigeringsgronden en rechtsmiddelen. Naast het gewone Schengenvisum komen onder meer spoedvisa en bijzondere visa bij overmacht, om humanitaire redenen of bij wezenlijk Nederlands belang aan bod. Met ruimte voor casus en actuele ontwikkelingen bent u na deze cursus weer helemaal bij op het onderwerp.

Docenten
mr. I. (Inge) Eggen-te Pas, Kroes Advocaten, Amsterdam
mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer, Vrije Universiteit, Amsterdam

Datum, tijd en locatie
Donderdag 14 november van 12.30 uur tot 16.15 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunch)
NIEUWE LOCATIE: Amsterdam, Spaces Amstel, Mr Treublaan 7

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 270 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 330 voor niet-WRV-leden,
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader

Niveau
*** / Specialisatie

Punten

Logo NOvA 3PO