De BRP: wie bent u, vreemdeling?***

Datum: 
11 oktober 2018

De Basisregistratie Personen (BRP) registreert persoonsgegevens die gebruikt wordt door bijna 1.000 instanties en semi-overheidsinstellingen. Problemen voor vreemdelingen ontstaan op het moment dat zij om een opname of wijziging van persoonsgegevens verzoeken, maar geen brondocumenten kunnen overleggen of als aan de echtheid daarvan wordt getwijfeld of de inhoud als onbetrouwbaar wordt geacht. Hoe kan worden aangetoond dat de oude, geregistreerde gegevens niet juist zijn en de nieuwe gegevens wel? Wat zijn de voorwaarden? Welke bewijskracht hebben deze gegevens? Welke bevoegdheden heeft een gemeenteambtenaar bij het behandelen van correctieverzoeken? Hoe kan het dat de IND met een andere verblijfstitelcode werkt dan vermeld in de BRP? En wat is de rol van de IND in dit proces? De docenten beantwoorden deze en andere vragen.

AANMELDEN

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw praktijk bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus vragen in te dienen per e-mail.

Docenten
Drs. K.M. (Karin) Heijstek, coördinerend specialistisch adviseur Ketenvoorzieningen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam
Dhr. R. (Ronald) Zijlstra, strategisch adviseur Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

Datum, tijd en locatie
Donderdag 11 oktober  van 11.30 tot 17.30 uur (11.15 uur inloop)
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 C, Utrecht

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten, rechtshulpverleners, leden van de rechterlijke macht, gemeenten en andere belangstellenden die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 450 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 550 voor niet-leden
Exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.

Niveau
*** / Specialisatie

Gemiddelde beoordeling
7,6 (30 oktober 2017)

Punten
5 PO NOvA

AANMELDEN