De BRP: wie bent u, vreemdeling?

Datum: 
30 oktober 2017

DEZE CURSUS IS VOLTEKEND; U KUNT ZICH HIER NIET MEER VOOR INSCHRIJVEN.

De Basisregistratie Personen (BRP), de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), is de Nederlandse basisregistratie van persoonsgegevens, die gebruikt wordt door bijna 1.000 instanties en semi-overheidsinstellingen. Problemen voor vreemdelingen ontstaan op het moment dat zij om een opname of wijziging van persoonsgegevens verzoeken, maar geen brondocumenten kunnen overleggen of als aan de echtheid daarvan wordt getwijfeld of de inhoud als onbetrouwbaar wordt geacht. Hoe kan worden aangetoond dat de oude, geregistreerde gegevens niet juist zijn en de nieuwe gegevens wel? Wat zijn de voorwaarden? Welke bewijskracht hebben deze gegevens? Welke bevoegdheden heeft een gemeenteambtenaar bij het behandelen van correctieverzoeken? Hoe kan het dat de IND met een andere verblijfstitelcode werkt dan vermeld in de BRP? En wat is de rol van de IND in dit proces? In deze cursus beogen de docenten op al deze vragen, en nog meer, een antwoord te geven.

In de cursus is plaats voor maximaal vijfentwintig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Om de cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw praktijk bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus vragen in te dienen per e-mail.

Docenten
Mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam, dhr. R. (Ronald) Zijlstra, strategisch adviseur Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en dr. J.F. (Johannes) Welfing, senior adviseur bij de IND.

Locatie, datum en tijd
Amsterdam, Spaces Herengracht
Herengracht 124-128, 1015 BT
Maandag 30 oktober 2017
12.00 tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch, 12.30 uur aanvang)

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten, rechtshulpverleners, leden van de rechterlijke macht, gemeenten en andere belangstellenden die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Punten
NOvA 4 PO


Kosten
€ 360,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 440,- voor niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader).
Neemt u in 2017 deel aan een tweede cursus, dan ontvangt u 20% korting. Lees meer over de voorwaarden.