Webinar Migratierecht in tijden van corona: gevolgen van de coronamaatregelen voor de asielprocedure

08 jun

AANMELDEN WEBINAR

In dit webinar belichten de docenten de gevolgen van de coronamaatregelen voor de asielprocedure. Het beleid en de jurisprudentie zijn nog volop in ontwikkeling, maar de docenten staan in ieder geval stil bij de opschorting van de asielprocedure, de opening van noodopvanglocatie Zoutkamp en de juridische gevolgen daarvan. Daarnaast bespreken ze de hervatting van de asielprocedure en het horen op afstand. Ook komen de gevolgen voor de Dublinprocedure en de grensprocedure aan bod en wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen rondom het recht op opvang, de dwangsommen en de beroepsprocedure bij de rechtbank.

Docenten
mr. A. (Angelina) van Kampen
mr. drs. L.T.M. (Lianne) Hooijmans
Consulenten Asielprocedure, Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland

Datum en tijd
Maandag 8 juni van 15.00 tot 16.00 uur

Kosten
€ 70,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 75,- voor niet-WRV-leden 
Exclusief btw, inclusief digitale reader.

Niveau *** / Specialisatie
1PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar.

AANMELDEN WEBINAR