Het arrest Tjebbes: gevolgen voor het Nederlandse nationaliteitsrecht

Datum: 
24 maart 2020

In deze cursus schetsen de docenten aan de hand van de uitspraak van ABRvS van 12 februari in de zaak Tjebbes en de relevante literatuur wat de gevolgen van het arrest Tjebbes van Hof van Justitie van de EU zijn voor het Nederlandse nationaliteitsrecht. In het arrest oordeelt het Hof dat het Unierecht in beginsel niet verbiedt dat de Nederlandse nationaliteitswetgeving voorziet in automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit en daarmee het Unieburgerschap, maar verbindt het hieraan wel stringente procedurele waarborgen, met name dat de gevolgen van dat verlies voor de betrokken personen uit het oogpunt van Unierecht, in het individuele geval worden getoetst. De Rijkswet op het Nederlanderschap kent echter een restrictieve verliesregeling waarbinnen geen ruimte lijkt te zijn voor een individuele evenredigheidstoets. In haar uitspraak concludeert de Afdeling dat nu de RWN daartoe de ruimte niet biedt, de minister deze beoordeling voorlopig moet baseren op het Unierecht, in afwachting van een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Docenten
mr.dr. H. (Hanneke) van Eijken, universitair docent Europees recht aan de Universiteit Utrecht
mr. A. (Arend) van Rosmalen, corporate immigration specialist bij Mynta Law

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 24 maart 2020 van 12.30 tot 17.15 uur (inloop met lunch vanaf 12.00 uur)
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Kosten 
€ 368,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 448,- voor niet-WRV-leden
Exclusief 21% btw, inclusief lunch en digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau: ***/specialisatie

Punten
Logo NOvA 4PO