Het middelenvereiste en het Unierecht***

11 dec

DEZE CURSUS IS VOLTEKEND!

In veel gevallen is het beschikken over zelfstandige, voldoende en duurzame middelen van bestaan een vereiste voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning/verblijfsrecht. Hoe wordt in de praktijk aan dit vereiste invulling gegeven? Zijn de Nederlandse regels en de toepassing daarvan verenigbaar met het bepaalde daarover in de diverse toepasselijke Richtlijnen (m.n. Richtlijnen 2003/86/EG, 2004/38/EG en 2003/109/EG) en de rechtspraak daarop van het HvJEU? De docenten behandelen deze vragen aan de hand van casus uit recente rechtspraak. Daarbij gaan zij ook in op de regels voor vrijstelling van de inkomenseis in geval van duurzame/volledige arbeidsongeschiktheid in combinatie met ontvangst van een WIA/WGA-, Wajong-, of bijstandsuitkering. Ook komt aan de orde wanneer een verblijfsvergunning/verblijfsrecht kan worden ingetrokken/beëindigd op grond van het niet (langer) voldoen aan de inkomenseis en/of het verstrekken van onjuiste informatie/frauduleus handelen ter zake (Richtlijnen 2003/86/EG en 2004/38/EG) en in hoeverre het (tijdelijk) niet voldoen aan de inkomenseis in de weg staat aan het verkrijgen van de status van duurzaam verblijf/voortgezet verblijf. Ook komen de afwijkende inkomensregels voor Turkse werknemers aan bod en wordt het middelenvereiste voor de beperkingen werk en studie besproken, in relatie tot de toepasselijke richtlijnen.

In de cursus is plaats voor maximaal 18 deelnemers.

Docenten
mr. C.E.S. (Ciara) Clerx, stafmedewerker juridische zaken IND
mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat te Rotterdam

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Locatie, datum en tijd
Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg (de Tuinkamer)
Schouwburgplein 25; 3012 CL 

Dinsdag 11 december 2018
12.30 uur tot 16.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 uur aanvang)

 

Niveau 
*** / Specialisatie.

Gemiddelde beoordeling
8,6 (oktober 2017)

Kosten
€ 270 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV),
€ 330 voor niet-WRV leden

Exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader

Punten
Logo NOvA 3PO