Hybride cursus De Dublinverordening: actuele ontwikkelingen en procederen in de praktijk

21 sep

AANMELDEN HYBRIDE CURSUS

DE CURSUS OP LOCATIE IS VOLGEBOEKT. u KUNT ZICH NOG WEL AANMELDEN VOOR DIGITALE DEELNAME VIA ZOOM

In deze hybride cursus gaan rechter Steffie van Lokven en advocaat Wil Eikelboom in op de meest besproken rechtsvragen in de zittingszaal, de relevante prejudiciële vragen die aanhangig zijn en de actuele zaaksoverstijgende discussies over de uitgangspunten van de Dublinverordening. Ook zal er met behulp van concrete voorbeelden worden verduidelijkt op welke wijze  beroepsgronden adequaat kunnen worden onderbouwd, zodat u efficiënt(er) kunt procederen.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen en discussie. 

De cursus wordt afgesloten met een borrel op locatie.

Hybride bijeenkomst
De bijeenkomt wordt fysiek gehouden in de rechtbank Den Bosch. Dit biedt de mogelijkheid tot rechtstreekse uitwisseling en discussie. Voor wie niet aanwezig kan zijn, is de cursus digitaal te volgen via Zoom. Voor digitale deelname geldt het vereiste van het beantwoorden van toetsvragen. De opname is nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers.

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter asiel Rechtbank Oost-Brabant 
mr. W. (Wil) Eikelboom, advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers 

Locatie, datum en tijd
Rechtbank Den Bosch (Paleis van Justitie), Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch. Woensdag 21 september, van 12.30 tot 17.35 uur (inloop vanaf 12.00 uur, geen lunch vooraf, maar borrel achteraf).
Voor toegang tot de rechtbank is een identiteitsbewijs noodzakelijk. Ook is er een controle met detectiepoortjes. Deze controles zullen extra tijd vergen, wij raden u dan ook aan om ruim op tijd te komen.

Kosten
€ 292,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en de Werkgroep Rechtshulp aan vluchtelingen (WRV)
€ 312,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Niveau/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de cursus op locatie of correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen bij digitale deelname. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN HYBRIDE CURSUS