Kinderen in het migratierecht ***

Datum: 
21 september 2017

De bijzondere positie van kinderen en het VN-Kinderverdrag (IVRK) krijgen steeds meer aandacht en dringen via het EU-recht, met name artikel 24 Handvest voor de Grondrechten, en het EVRM binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Het kan nuttig zijn om in zaken met kinderen over de grenzen van het vreemdelingenrecht een blik te werpen naar het jeugdrecht. Met welke belangen van kinderen moet rekening worden gehouden? Welke gronden kan men het beste aanvoeren in verblijfsprocedures om de belangen van het kind te bepleiten? Naast een (inter)nationaalrechtelijk kader biedt deze cursus praktische handvatten om op te komen voor de rechten van minderjarigen. De wijze waarop de overheid met belangen van kinderen omgaat, wordt kritisch beschouwd. Ook bespreken de docenten de actuele rechtspraak met betrekking tot de belangen van kinderen en hun ouders en ze staan stil bij het kinderpardon.

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Docenten
mr. G. (Goos) Cardol,
juridisch adviseur landelijk bureau Raad voor de Kinderbescherming Den Haag en mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam

Datum, tijd en locatie
Donderdag 21 september 2017, 12.00 tot 17.15 (12.00 uur inloop met lunch 12.30 aanvang)
Spaces Herengracht, Herengracht 124 te Amsterdam

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Punten
4 PO NOvA

Niveau ***/Specialisatie

Gemiddelde beoordeling
8,2 (voorjaar 2016)

Kosten
€ 360,- voor leden van de WRV asiel en regulier
€ 440,- voor niet-WRV leden
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.
Neemt u in 2017 deel aan een tweede cursus, dan ontvangt u 20% korting. Lees meer over de voorwaarden.