Kinderen in het migratierecht***

Datum: 
07 april 2020

De bijzondere positie van kinderen en het VN-Kinderverdrag (IVRK) krijgt steeds meer aandacht en dringt via het EU-recht, met name artikel 24 Handvest voor de Grondrechten, en het EVRM binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Het is nuttig om in zaken met kinderen over de grenzen van het vreemdelingenrecht te kijken en een blik te werpen op het jeugdrecht. Met welke belangen van kinderen moet rekening worden gehouden? Welke gronden kan men het beste aanvoeren in verblijfsprocedures om de belangen van het kind te bepleiten? Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming? Hoe ziet het beleidskader voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel eruit?

Naast een (inter)nationaalrechtelijk kader biedt deze cursus praktische handvatten om op te komen voor de rechten van minderjarigen. De docenten bespreken de wijze waarop de overheid met belangen van kinderen omgaat en actuele rechtspraak met betrekking tot de belangen van kinderen en hun ouders.

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Docenten
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam
mr. S. (Suzan) de Koogel, landelijk expert vreemdelingenrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 7 april 2020, 12.30 tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch, 12.30 aanvang)
Amsterdam, Spaces Amstel, Mr. Treublaan 7

Niveau***/specialisatie
Logo NOvA 4PO

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten 
€ 368 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 448 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief lunch en digitale reader