De rol van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in het Europees migratierecht

17 jan

AANMELDEN

Het Europese migratierecht, dat enerzijds betrekking heeft op het vrije verkeer van EU-burgers of bepaalde groepen geprivilegieerde burgers zoals Turkse staatsburgers en anderzijds de regels omvat voor migranten uit landen van buiten de Unie, bevat tamelijk beperkte bepalingen over de rechtsbescherming van de migranten. Door middel van de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn de eisen waaraan deze rechtsbescherming moet voldoen nader ingevuld. Het beginsel van effectieve rechtsbescherming, dat inmiddels ook bevestigd is in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU, speelt daarbij een centrale rol. Professor Sacha Prechal zal op de meest belangrijke aspecten van deze rechtspraak ingaan.

Sprekers
prof. dr. A. (Sacha) Prechal, rechter voor Nederland bij het Hof van Justitie van de EU
Coreferenten
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam

Middagvoorzitter is mr. drs. C.H. (Heleen) de Jonge van Ellemeet, voormalig directeur van Stichting Migratierecht Nederland en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 17 januari 2020 van 15.00 tot 17.15 uur, aansluitend borrel
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam

Doelgroep
De bijeenkomst is voor genodigden en staat tevens open voor inschrijving door advocaten en andere geinteresseerden.

Kosten
€ 184 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 224 voor niet-WRV-leden,
exclusief btw.

Niveau
*** / Specialisatie

Punten 

 

 

AANMELDEN