Medische verblijfsgronden en het tuchtrecht in vreemdelingenzaken ***

09 okt

De docenten gaan deze cursus in op veel voorkomende gezondheidsproblemen van vreemdelingen en de juridische en medische kaders die van belang zijn i.v.m. verblijf op medische gronden. Aan de orde komen de werkwijze, kaders en begrippen gehanteerd door BMA, artikel 64 Vw, contra-expertise n.a.v BMA-adviezen en actuele jurisprudentie over medische procedures waaronder het EHRM-arrest Paposhvili en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse rechtspraktijk. Ook bespreken zij medische tuchtrechtelijke procedures tegen BMA-artsen en nemen praktijkvoorbeelden met de deelnemers door.

AANMELDEN

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Docenten
Mr. J.E.J. (Johan) ten Berg, senior adviseur Directie Juridische Zaken, IND
Drs. E. (Evert) Bloemen, arts en trainer/adviseur bij Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Mr. M.J.M. (Marjon) Peeters, advocaat te Amsterdam

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 9 oktober van 11.30 tot 17.30 uur (11.15 uur inloop)
Spaces Herengracht, Herengracht 124-128, Amsterdam

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten, leden van de rechterlijke macht, medewerkers procesvertegenwoordiging van de IND en andere juridische professionals die in hun praktijk ervaring hebben opgedaan met medische achtergronden in reguliere vreemdelingenzaken.

Kosten
€ 450,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 550,- voor niet-WRV leden
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.

Niveau
*** / Specialisatie

Gemiddelde beoordeling
8,8 (12 oktober 2017)

Punten
Logo NOvA 4PO

AANMELDEN