Medische verblijfsgronden en het tuchtrecht in vreemdelingenzaken***

Datum: 
12 oktober 2017

De docenten gaan deze cursus in op veel voorkomende gezondheidsproblemen van vreemdelingen en de juridische en medische kaders die van belang zijn i.v.m. verblijf op medische gronden. Aan de orde komen de werkwijze, kaders en begrippen gehanteerd door BMA, artikel 64 Vw, contra-expertise n.a.v BMA-adviezen en actuele jurisprudentie over medische procedures waaronder het EHRM-arrest Paposhvili en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse rechtspraktijk. Ook bespreken zij medische tuchtrechtelijke procedures tegen BMA-artsen en nemen praktijkvoorbeelden met de deelnemers door.

In de cursus is plaats voor maximaal vijfentwintig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.

Docenten
Mr. M.J.M. (Marjon) Peeters, advocaat bij Advocatenkantoor Peeters te Amsterdam en drs. E. (Evert) Bloemen, arts en trainer/adviseur bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen in Utrecht

Datum, tijd en locatie
Donderdag 12 oktober 2017
12.00 tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)
Spaces Herengracht 124 te Amsterdam

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten, leden van de rechterlijke macht, medewerkers procesvertegenwoordiging van de IND en andere juridische professionals die in hun praktijk ervaring hebben opgedaan met medische achtergronden in reguliere vreemdelingenzaken.

Kosten
€ 360,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 440,- voor niet-WRV leden
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.
Neemt u in 2017 deel aan een tweede cursus, dan ontvangt u 20% korting. Lees meer over de voorwaarden.

Niveau*** / Specialisatie

Punten
NOvA 4 PO