Congres over non-discriminatie en het migratierecht

25 jan

Hét jaarlijkse congres over migratierecht dat SMN samen met Nederlandse universiteiten organiseert, komt eraan. Ook nu weer met pakkende onderwerpen en met veel praktische aanknopingspunten voor de rechtspraktijk. Mis het niet!
Er zijn nog plekken beschikbaar. Meld u nu aan.

Onderscheid in het migratierecht: vanzelfsprekend of niet? 
Stichting Migratierecht Nederland en het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren gezamenlijk een congres over non-discriminatie en migratie. Het zal plaatsvinden op 25 januari bij de VU in Amsterdam. Voor de advocatuur zijn 4 PO-punten te behalen. Het wordt het tweede congres van SMN in samenwerking met een universiteit in wat een nieuwe jaarlijkse traditie wordt.

Het migratierecht maakt onderscheid tussen groepen mensen. In de juridische praktijk houden we dergelijk onderscheid vaak voor vanzelfsprekend, want het volgt uit de wetgeving. Maar is die vanzelfsprekendheid wel terecht? Onderscheid maken is in ieder geval niet altijd rechtmatig. Verschillende discriminatieverboden beperken immers de ruimte die de staat heeft in het maken van onderscheid tussen verschillende groepen. 
Op dit congres gaan wetenschappers, advocaten, rechters, beleidsmakers, en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden op zoek naar 
het deels onbenutte potentieel van discriminatieverboden voor de rechtspraktijk. 

Programma (onder voorbehoud)
9:30 uur   Inloop en registratie

10:00 uur   Opening door de dagvoorzitter
mr. A. (Aldo) Kuijer. staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland

10:10 uur   Openingswoord
prof. mr. H. (Hemme) Battjes, hoogleraar Europees asielrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem

10.20 uur   Presentatie
Het gelijke behandelingsrecht in het migratie- en asielrecht: tussen differentiatie en discriminatie: dr. mr. B. (Bahija) Aarrass, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

11:00 uur   Presentatie
Naar het Comité tegen Rassendiscriminatie over de intrekking van het Nederlanderschap: mr. C.F (Florimond) Wassenaar, advocaat bij Inigo Advocaten

11:30 uur   Pauze - koffie en thee 

12:00 uur   Paneldiscussie 
prof. dr. G.N. (Galina) Cornelisse, plaatsvervangend lid bij het College  voor de Rechten van de Mens, hoogleraar Courts and Transnational Justice aan de Vrije Universiteit Amsterdam
mr. O.L.H.W.I (Oscar) Korte, senior raadsheer Centrale Raad van Beroep
mr. S. (Sadhia) Rafi, voorzitter van de Commissie Strategisch Procederen, VluchtelingenWerk Nederland
mr. J.W. (Jan Willem) Schaper, directeur Juridische Zaken/Strategie en Uitvoeringsadvies, Immigratie- en Naturalisatiedienst (o.v.) 
dr. mr. B. (Bahija) Aarrass
mr. C.F (Florimond) Wassenaar

13:00   Lunch

14:00   Werkgroepen – ronde 1
Werkgroep 1: 
Het VN Vrouwenverdrag en genderdiscriminatie
prof. dr. mr. B. (Betty) de Hart, hoogleraar Transnational Families and Migration Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam
drs. P. (Petra) Snelders, zelfstandig deskundige Mensenrechten, Vrouwen en Migratie

Werkgroep 2: 
Het mvv- en inburgeringsvereiste en (nationaliteits)discriminatie
mr. J. (Jorg) Werner, advocaat bij Noordstern Advocaten
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, em. hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Werkgroep 3: 
Nationaliteitsrecht en discriminatie
mr. H. (Hermie) de Voer, advocaat bij Everaert Advocaten
mr. dr. K. (Katja) Swider, universitair docent, Amsterdam Center for Migration and Refugee Law, Vrije Universiteit Amsterdam

15:00   Pauze – koffie en thee

15:30   Werkgroepen  - ronde 2
Werkgroep 4: 
Ongelijke behandeling van Unieburgers
mr. dr. J.B. (Jeremy) Bierbach, advocaat bij Franssen Advocaten en associate member bij het  Amsterdam Centre for European Law and Governance
prof. dr. G.T. (Gareth) Davies, hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Werkgroep 5: 
Belang van het VN anti-rassendiscriminatieverdrag voor de rechtspraktijk (onderwerp o.v.)
prof. mr. T. P. (Thomas) Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht, Amsterdam Center for Migration and Refugee Law, Vrije Universiteit Amsterdam 
dr. mr. N. (Nawal) Mustafa, BA, onderzoeker migratierecht bij de VU

Werkgroep 6: 
Gelijke behandeling in het procesrecht?
mr. dr. K.E. (Karen) Geertsema, universitair docent Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
mr. J.E.J. (Johan) ten Berg, senior juridisch adviseur, Immigratie en Naturalisatiedienst  

16:45 Plenaire afsluiting
Structurele discriminatie in het vreemdelingenrecht – reflectie op wat tijdens het congres besproken is
door mr. dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht

17:15 Borrel

Datum, tijd en locatie
Datum: Donderdag 25 januari 2024
Aanvang: 10.00 uur (inloop en registratie vanaf 9.30 uur)
Einde programma: 17.00 uur (aansluitend borrel)
Locatie: Vrije Universiteit, Amsterdam 

Kosten
€ 330,- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 
€ 365,- niet-WRV leden
€ 285,- deelnemer werkzaam bij de overheid, de rechtspraak of de wetenschap (geen opleidingspunten):
€ 195,- deelnemer werkzaam bij een NGO (geen opleidingspunten):
(exclusief 21% btw, inclusief lunch en digitale reader)
 

Niveau***/specialisatie

 

Meer informatie en aanmelden kan hier.