Studiereis naar het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg

20 mrt

Deze studiereis is volgeboekt. 

Functioneren van het Hof
Op 20 en 21 maart gaat SMN op studiereis naar het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Tijdens het programma verspreid over twee dagen wordt u meegenomen in het functioneren van het Hof waarbij u inzicht krijgt in hoe een verwijzingsuitspraak binnen het Hof verwerkt wordt en hoe de rechterlijke procedures verder verlopen. Ook woont u een zitting bij in een Nederlandse verwijzingszaak. Uiteraard wordt ook recente jurisprudentie van het Hof inzake migratie besproken. 
Op de agenda staat tevens een ontmoeting met Sacha Prechal, Nederlandse rechter bij het Hof, en (o.v.) Koen Lenaerts, president van het Hof. In een rondetafelsessie beantwoorden zij uw vragen over het Hof.

De zaak Ararat 
In de ochtend van 21 maart staat de zitting van het Hof in de zaak Ararat (C-156/23) op het programma. De middag ervoor bespreken verwijzend rechter Steffie van Lokven en advocaat Cliff Raafs de achtergronden van de zaak en de verwijzing (zie kader voor meer informatie).

Na een korte briefing op donderdagochtend woont u de zitting bij, waarna er gelegenheid is met rechter Van Lokven en advocaat Raafs na te praten.
Ook een rondleiding door de gebouwen van het Hof mag niet ontbreken, waarna het programma rond 15.00 uur wordt afgesloten.

Praktische zaken 
Het programma is voornamelijk Nederlandstalig, met een paar presentaties in het Engels.
De reis en overnachting zijn niet inbegrepen bij de prijs. Deelnemers dienen deze zelf te boeken.
De lunch op 21 maart is inbegrepen. Op 20 maart is het mogelijk op eigen kosten te lunchen in het restaurant van het Hof.
Aan het einde van het dagprogramma op woensdag is er een borrel voor alle deelnemers.

Het programma is onder voorbehoud

Verwijzing in de zaak Ararat (C-156/23) door rechter Steffie van Lokven
In het Nederlandse procesrecht toetst de rechter het besluit aan de hand van de beroepsgronden. In het arrest C, B en X heeft het Hof reeds uitgelegd dat bewaringsrecht geen gewoon bestuursrecht is en de rechter, om een daadwerkelijk rechtsmiddel te bieden, ambtshalve moet nagaan of de bewaringsmaatregel rechtmatig is.
Het verbod op refoulement is absoluut en richt zich tot de autoriteiten en dus ook tot de rechter. De vraag of de rechter ambtshalve moet nagaan of het refoulementrisico goed is onderzocht en in het vreemdelingenrecht, net als bij de bewaring, dus méér moet doen dan de beroepsgronden beoordelen, is de kern van de 3 prejudiciële vragen die zittingsplaats Roermond op 13 maart 2023 aan het Hof van Justitie heeft gesteld.
Waarom het noodzakelijk is om juist deze vragen aan het Hof te stellen en waarom dat in deze zaak en niet veel eerder, maar ook niet later is geschied, zal worden toegelicht en al deze vragen zullen in alle openheid worden beantwoord. Voor wie het niet heeft aangedurfd om alle 47 pagina’s van de verwijzingsuitspraak te lezen, volgt de mondelinge samenvatting in 3,5 minuut. Ook zal worden verteld wat de essentie is van de standpunten die de Europese Commissie, Duitsland, Zwitserland en Nederland hebben ingenomen en welke vragen op voorhand zijn gesteld, zodat de zitting bij het Hof goed te volgen zal zijn. 

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, sr. rechter vreemdelingenrecht, rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond
mr. C. (Cliff) Raafs, advocaat te Sittard

Ontmoeting met prof. dr. K. (Koen) Lenaerts, rechter/president van het Hof van Justitie van de EU, hoogleraar Europees recht, KU Leuven

Datum en tijd
Woensdag 20 maart van 14.00 tot 18.00 uur (lunch mogelijk vanaf 13.00 uur)
Donderdag 21 maart van 8.15 tot 15.00 uur

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 400,50 voor WRV-leden
€ 445,- voor niet-leden en andere professionals in het migratierecht
Niveau: *** / Specialisatie