Symposium 10 jaar A&MR: 'met de kennis van nu'

21 jun

Ter gelegenheid van de tiende jaargang Asiel- en Migrantenrecht organiseerde de redactie een feestelijk symposium waarbij we terugblikten en vooruitkeken op het migratierecht aan de hand van artikelen uit de eerste jaargang. De volgende vier onderwerpen werden daarbij uitgelicht: de betekenis van het kinderrechtenverdrag, 10 jaar Terugkeerrichtlijn, rechterlijke toetsing asiel en het Unieburgerschap.

Programma

14:00 uur Inloop en registratie

14:30 uur Opening
Prof. mr. A.B.(Ashley) Terlouw, voorzitter van de redactie en dagvoorzitter

14:45 uur Kreeg het Kinderrechtenverdrag daadwerkelijk tanden?
Dr. N. (Nadia) Ismaïli, universitair docent aan de Vrije Universiteit en mr. J. (Jorg) Werner, advocaat bij Hagg advocaten

15:15 uur 10 jaar A&MR en 10 jaar Terugkeerrichtlijn
Dr. G. (Galina) Cornelisse, universitair docent aan de Vrije Universiteit en mr. D. (David) Kuiper, IND

15:45 uur Pauze

16:00 uur Terughoudendheid in soorten en maten: rechterlijke toetsing asielrecht
Dr. K. (Karen) Geertsema, redactiesecretaris A&MR en dr. H. (Dana) Baldinger, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

16:30 uur Unierecht en inburgering
Prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar Radboud universiteit en dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit

17:00 uur Borrel

Datum, tijdstip en locatie
Vrijdag 21 juni 2019, van 14.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur; aansluitend borrel)
Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, Utrecht

Kosten
€ 120,-
€ 25, - voor studenten (bewijs van studie vereist)
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief borrel.

PO-punten
Logo NOvA 2PO