Symposium Inreisverbod

27 jan

AANMELDEN

Tijdens een symposium op 27 januari 2022 presenteren Aniel Pahladsingh en Jim Waasdorp een nieuwe editie van hun standaardwerk 'Het inreisverbod in vreemdelingen- en strafrecht. Over deze Europese maatregel en aanverwante instrumenten in Nederland'; van uitgever Iustitia Scripta. In deze vierde, geactualiseerde druk bespreken de auteurs de meest recente ontwikkelingen rond het inreisverbod in het vreemdelingen- en strafrecht, waaronder de invloedrijke arresten Ouhrami en JZ van het EU-Hof over de aanvang van de duur van het inreisverbod en de strafrechtelijke handhaving. Ook aanverwante instrumenten zoals het terugkeerbesluit en een aantal maatregelen in het kader van terrorismebestrijding komen aan bod, evenals nieuwe en aangekondigde regelgeving.

Tijdens het symposium lichten de auteurs deze onderwerpen toe en overhandigen zij het nieuwe boek aan prof. Monique Kremer, voorzitter van de ACVZ, en staatsraad mr. Nico Verheij, voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State.

Aansluitend becommentariëren advocaat-generaal Taru Spronken, strafrechter Eric Druijf en advocaat Simon van der Woude de ontwikkelingen rond het inreisverbod en discussiëren met de deelnemers over nijpende kwesties. Rechter John Bouwman is dagvoorzitter en leidt de discussie.

Bij deelname ontvangt u een exemplaar van het boek.

Sprekers
Dagvoorzitter: mr. J.F.M.J. (John) Bouwman, senior rechter Rechtbank Overijssel

Auteurs
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist EU-recht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mr. J.R.K.A.M. (Jim) Waasdorp, strafrechter Rechtbank Den Haag

Co-referenten 
prof. mr. T.N.B.M. (Taru) Spronken, advocaat-generaal Parket Hoge Raad
mr. E.H.M. (Eric) Druijf, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam
mr. S.J. (Simon) van der Woude, advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten

Nota Bene
Het symposium zal op locatie plaatsvinden. Als nieuwe corona-maatregelen het nodig maken, zal het symposium hybride doorgaan, dus deels op locatie, deels digitaal. Let u op de website en onze cursusmails voor een update over mogelijke corona-aanpassingen.

Datum en locatie
Donderdag 27 januari 2022 van 14.00 tot 17.20 uur (aansluitend borrel)
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Kosten
€ 245,- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 260,- niet-WRV leden
(exclusief btw)

Doelgroep
Het symposium richt zich op advocaten vreemdelingenrecht en strafrecht, en academische professionals die zich met deze rechtsgebieden bezighouden.

Punten

AANMELDEN