Zomerprogramma-Videocursus Actualiteiten gezinsmigratie: Chávez-verblijfsrecht

14 jul

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 20 april en 28 mei. Aan bod komen de actualiteiten t/m 20 april en/of 28 mei 2021. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien t/m 15 juli.

In de tweedelige videocursus staan de ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven centraal.

Deel I Verblijfsrecht op grond van Chávez
Tien jaar na het Zambrano-arrest en vier jaar na het arrest Chávez Vilchez blijft het verblijfsrecht van derdelander ouders van Nederlandse kinderen de gemoederen bezighouden. In dit webinar praten Barbara Wegelin en Lisardo Fernandez Ferreiro u helemaal bij over artikel 20 VWEU. Wie kan een verblijfsrecht op deze grondslag verkrijgen? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Wie moet wat bewijzen? En wat te doen als je eenmaal dit verblijfsrecht hebt?

Veel kwesties zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wat marginale zorgtaken zijn bijvoorbeeld, en wat Chávez betekent voor derdelander ouders die hun identiteit niet kunnen aantonen of een verblijfsrecht in een ander EU-land hebben. Is naturalisatie definitief niet mogelijk na een Chávez-verblijfsrecht? Wat betekent een strafblad voor de mogelijkheid een verblijfsrecht op grond van Chávez te krijgen? De docenten bespreken deze en andere actuele vragen.

Deel II Ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM, nareis en Unieburgers (exclusief Chávez)
Mark Klaassen en Barbara Wegelin bespreken nieuwe jurisprudentie en beleid maar zullen ook aan de hand van bestaande zaken en casussen ingaan op de betekenis voor de praktijk.

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank Amsterdam
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten
dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden

Datum en tijd
On demand via YouTube tot en met 15 juli

Kosten
€ 357,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 382,50 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS