Videocursus Hofjurisprudentie asiel: wat u niet leest in de samenvatting

29 dec

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 18 en 19 september. Aan bod komen de actualiteiten t/m 19 september. 

In deze videocursus staat recente Hofjurisprudentie in asielzaken centraal. Daarbij is er vooral aandacht voor de standpunten van het Hof die u niet in de samenvatting terugleest, maar die wel van belang zijn voor de asielpraktijk. De docenten bespreken de asielrechtelijke Hofjurisprudentie van het afgelopen jaar aan de hand van zaaksoverstijgende aspecten.

Aan bod komen onder meer uitspraken over de Dublinverordening, opvolgende aanvragen, de samenwerkingsplicht, de toelatingsgronden politieke overtuiging en gender, en openbare orde en intrekking.

Met deze cursus houdt u de actualiteit bij én verdiept u uw kennis over het asielrecht.

Docenten
mr. dr. K.E. (Karen) Geertsema, docent Rechtssociologie en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Datum en tijd
On demand

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV)
€ 342,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Punten

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS