Videocursus Inreisverbod

22 aug

Deze videocursus is een opname van het symposium van 27 januari 2022.

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Tijdens een symposium op 27 januari 2022 presenteerden Aniel Pahladsingh en Jim Waasdorp een nieuwe editie van hun standaardwerk 'Het inreisverbod in vreemdelingen- en strafrecht. Over deze Europese maatregel en aanverwante instrumenten in Nederland'; van uitgever Justitia Scripta. In deze vierde, geactualiseerde druk bespraken de auteurs de meest recente ontwikkelingen rond het inreisverbod in het vreemdelingen- en strafrecht, waaronder de invloedrijke arresten Ouhrami en JZ van het EU-Hof over de aanvang van de duur van het inreisverbod en de strafrechtelijke handhaving. Ook aanverwante instrumenten zoals het terugkeerbesluit en een aantal maatregelen in het kader van terrorismebestrijding kwamen aan bod, evenals nieuwe en aangekondigde regelgeving.

Tijdens het symposium lichtten de auteurs deze onderwerpen toe en overhandigden zij het nieuwe boek aan prof. Monique Kremer, voorzitter van de ACVZ.

Aansluitend becommentariërden strafrechter Eric Druijf en advocaat Simon van der Woude de ontwikkelingen rond het inreisverbod en discussieerden met de deelnemers over nijpende kwesties. Rechter John Bouwman was dagvoorzitter en leidde de discussie.

Bij aanmelding ontvangt u een exemplaar van het boek.

Sprekers
Dagvoorzitter: mr. J.F.M.J. (John) Bouwman, senior rechter Rechtbank Overijssel

Auteurs
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist EU-recht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mr. J.R.K.A.M. (Jim) Waasdorp, strafrechter Rechtbank Den Haag

Co-referenten 
mr. E.H.M. (Eric) Druijf, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam
mr. S.J. (Simon) van der Woude, advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten

Datum en locatie
Donderdag 27 januari 2022 van 14.00 tot 17.20 uur
Digitale deelname, het symposium wordt gestreamd vanuit Felix Meritis
Keizersgracht 324, 1016 EZ Amsterdam

Kosten
€ 245,- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 260,- niet-WRV leden
(Exclusief btw, inclusief reader en boek)

Doelgroep
Het symposium richt zich op advocaten vreemdelingenrecht en strafrecht, en academische professionals die zich met deze rechtsgebieden bezighouden.

Punten

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het symposium én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS