Cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring***

23 jun

Met deze cursus voldoet u aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR*, extra korting voor WRV-leden. In één middag bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring. De regels voor vreemdelingenbewaring worden steeds meer bepaald door het Unierecht. De invloed van de terugkeerrichtlijn en de opvangrichtlijn voor bewaring worden in deze cursus aan de hand van actuele nationale en Europese jurisprudentie besproken. Tevens besteden de docenten aandacht aan de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring die binnenkort in werking zal treden. 

In de cursus is plaats voor maximaal 22 deelnemers.

Docenten
mr. J.R.K.A.M. (Jim) Waasdorp, rechter in opleiding Rechtbank Den Haag
mr. M.L. (Mirjam) van Riel, advocaat te Alkmaar mr. M.L. (Mirjam) van Riel, advocaat te Alkmaar 

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 23 juni 2020, 12.30 uur tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 uur aanvang)
Spaces Amstel, Mr. Treublaan 7 te Amsterdam

Kosten
€ 306,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 448,- voor niet-WRV-leden 
Exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader.

Niveau *** / Specialisatie
4PO

* Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand
Indien een advocaat vreemdelingenpiket en / of bewaringszaken op basis van een toevoeging behandelt, dan dient hij jaarlijks een cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring te volgen voor continuering van zijn inschrijving vreemdelingenpiket. De ‘Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring’ van Stichting Migratierecht Nederland kan worden opgegeven bij de Raad voor Rechtsbijstand om aan deze verplichting voor voortzetting te voldoen (Bijlage 1, punt 4 sub d inschrijvingsvoorwaarden RvR).