Webinar Actualiteiten amv’s in het asielrecht

22 jun

AANMELDEN WEBINAR

In de afgelopen jaren is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het welzijn van onbegeleide asielkinderen (amv’s). Hieruit blijkt dat zij bijzonder kwetsbaar zijn en in veel gevallen kampen met psychiatrische problematiek zoals PTSS, depressie en suïcidale gedachten. Parallel aan deze inzichten neemt het aantal waarborgen voor deze kinderen in o.a. het Unierecht toe en verandert de materiële rechtspositie van amv en voogd. Toch raken kinderen in de nationale rechtsorde soms nog in de knel.

Dit webinar geeft een multidisciplinair overzicht van praktische en juridische aspecten die van belang zijn voor de rechtsbijstandverlening aan amv’s. De docenten gaan nader in op de meest relevante ontwikkelingen op EU-niveau, in nationale wet- en regelgeving en in de jurisprudentie. Aan bod komen de asielprocedure, terugkeer en de manier waarop het belang van het kind wordt gewogen in Dublinprocedures.
Na dit webinar bent u helemaal op de hoogte van de praktische en juridische aspecten die van belang zijn voor de rechtsbijstandverlening aan deze doelgroep.

Docenten
mw. G.H. (Germa) Lourens, Dublin- en terugkeerfunctionaris, Nidos
mr. P.J. (Flip) Schüller, advocaat-partner, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Datum en tijd
Maandag 22 juni 2020 van 14.00 uur tot 16.15 uur

Kosten
€ 140,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 150,- voor niet-WRV-leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau *** / Specialisatie

2PO NOvA

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar.

AANMELDEN WEBINAR