Webinar Actualiteiten associatierecht EEG-Turkije

20 mei

AANMELDEN

In dit verdiepende webinar staan de actuele ontwikkelingen in het Associatierecht EEG-Turkije centraal. Wetenschapper Helen Oosterom-Staples plaatst de actualiteiten in het perspectief van het Associatierecht en bespreekt de stand still bepalingen die de rode draad in het webinar vormen. Advocaat Halil Dogan belicht de actuele rechtspraktijk en geeft u tips and tricks om de rechten van uw cliënten zeker te stellen. Onder meer over hoe u dient om te gaan met de herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen en hoe u een aanvraag indient voor Turkse kennismogranten. Ook is er aandacht voor de toetsingsnormen en waarde van de standstill bepalingen.

In dit webinar is er veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie. In het laatste uur gaat u aan de hand van een casus zelf aan de slag met de besproken materie.

Het webinar bouwt voort op de het juridisch kader en de rechtspraak van het Hof van Justitie EU die in de videocursus Associatierecht EEG-Turkije in detail uiteen worden gezet. Als u deze cursus nog niet heeft gevolgd of een opfrisser nodig heeft, is het mogelijk deze vooraf te volgen zodat u maximaal profijt heeft van het actualiteitenwebinar.

Docenten
mr. dr. H (Helen) Oosterom – Staples, universitair docente bij Universiteit Tilburg
mr. H. (Halil) Dogan, migratierechtjurist te Amsterdam

Datum en tijd
Donderdag 20 mei 2021 van 13.00 tot 16.30 uur. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 214,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 229,50 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN