Webinar Actualiteiten Gezinsmigratie: Chávez verblijfsrecht en andere onderwerpen

28 okt

AANMELDEN

In dit tweedelige webinar staan de ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven centraal.

Deel I Verblijfsrecht op grond van Chávez
(donderdag 28 oktober van 14.00 tot 16.15 uur)
Tien jaar na het Zambrano-arrest en vier jaar na het arrest Chávez Vilchez blijft het verblijfsrecht van derdelander ouders van Nederlandse kinderen de gemoederen bezighouden. In dit webinar praten Barbara Wegelin en Lisardo Fernandez Ferreiro u helemaal bij over artikel 20 VWEU: Wie kan een verblijfsrecht op deze grondslag verkrijgen? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Wie moet wat bewijzen? En wat te doen als je eenmaal dit verblijfsrecht hebt?

Veel kwesties zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wat marginale zorgtaken zijn bijvoorbeeld, en wat Chávez betekent voor derdelander ouders die hun identiteit niet kunnen aantonen of een verblijfsrecht in een ander EU-land hebben. Is naturalisatie definitief niet mogelijk na een Chávez-verblijfsrecht? Wat betekent een strafblad voor de mogelijkheid een verblijfsrecht op grond van Chávez te krijgen? De docenten bespreken deze en andere actuele vragen.

Ook ander onderwerpen rond Unieburgers staan op het programma.

Deel II Ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM en nareis 
(vrijdag 29 oktober van 13.00 tot 16.30 uur)
Tineke Strik en Barbara Wegelin bespreken nieuwe jurisprudentie en beleid maar zullen ook aan de hand van bestaande zaken en casussen ingaan op de betekenis voor de praktijk.

Docenten
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat te Amsterdam
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank Amsterdam
prof. mr. M.H.A. (Tineke) Strik, hoogleraar Burgerschap en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen en lid Europees Parlement

Datum en tijd 
Donderdag 28 oktober van 14.00 tot 16.15 uur en vrijdag 29 oktober van 13.00 tot 16.30 uur.
Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 357,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 382,50 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau: *** / Specialisatie

 

AANMELDEN