(Opname van) webinar Actualiteiten gezinsmigratie: Chávez-verblijfsrecht en Ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM, nareis en Unieburgers

28 mei

AANMELDEN

Dit webinar is voltekend. U kunt zich nog wel aanmelden voor het bekijken van de opnames van dit webinar. Na juiste beantwoording van de toetsvragen ontvangt u het certificaat.

In de opnames van het tweedelige webinar staan de ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven centraal.

Deel I Verblijfsrecht op grond van Chávez
Dinsdag 20 april (14.00 – 16.15 uur)
Tien jaar na het Zambrano-arrest en vier jaar na het arrest Chávez Vilchez blijft het verblijfsrecht van derdelander ouders van Nederlandse kinderen de gemoederen bezighouden. In dit webinar praten Barbara Wegelin en Lisardo Fernandez Ferreiro u helemaal bij over artikel 20 VWEU: Wie kan een verblijfsrecht op deze grondslag verkrijgen?, Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?, Wie moet wat bewijzen?, En wat te doen als je eenmaal dit verblijfsrecht hebt?.

Veel kwesties zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wat marginale zorgtaken zijn bijvoorbeeld, en wat Chávez betekent voor derdelander ouders die hun identiteit niet kunnen aantonen of een verblijfsrecht in een ander EU-land hebben. Is naturalisatie definitief niet mogelijk na een Chávez-verblijfsrecht? Wat betekent een strafblad voor de mogelijkheid een verblijfsrecht op grond van Chávez te krijgen? De docenten bespreken deze en andere actuele vragen.

Deel II Ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM, nareis en Unieburgers (exclusief Chávez)
Vrijdag 28 mei (13.00 – 16.30 uur)
Tineke Strik en Barbara Wegelin bespreken nieuwe jurisprudentie en beleid maar zullen ook aan de hand van bestaande zaken en casussen ingaan op de betekenis voor de praktijk.

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank Amsterdam
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, hoogleraar Burgerschap en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen en lid Europees Parlement

Datum en tijd
De opname van dinsdag 20 april is on-demand beschikbaar tot en met 27 mei. De opname van vrijdag 28 mei is vanaf 29 mei een week beschikbaar. 

Kosten
€ 357,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 382,50 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN