Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: Chávez-verblijfsrecht

20 apr

AANMELDEN

In dit tweedelige webinar staan de ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven centraal.

Deel I Verblijfsrecht op grond van Chávez
Dinsdag 20 april (14.00 – 16.15 uur)
Tien jaar na het Zambrano-arrest en vier jaar na het arrest Chávez Vilchez blijft het verblijfsrecht van derdelander ouders van Nederlandse kinderen de gemoederen bezighouden. In dit webinar praten Barbara Wegelin en Lisardo Fernandez Ferreiro u helemaal bij over artikel 20 VWEU: Wie kan een verblijfsrecht op deze grondslag verkrijgen?, Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?, Wie moet wat bewijzen?, En wat te doen als je eenmaal dit verblijfsrecht hebt?.

Veel kwesties zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wat marginale zorgtaken zijn bijvoorbeeld, en wat Chávez betekent voor derdelander ouders die hun identiteit niet kunnen aantonen of een verblijfsrecht in een ander EU-land hebben. Is naturalisatie definitief niet mogelijk na een Chávez-verblijfsrecht? Wat betekent een strafblad voor de mogelijkheid een verblijfsrecht op grond van Chávez te krijgen? De docenten bespreken deze en andere actuele vragen.

Deel II Ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM, nareis en Unieburgers (exclusief Chávez)
Vrijdag 28 mei (13.00 – 16.30 uur)
Tineke Strik en Barbara Wegelin bespreken nieuwe jurisprudentie en beleid maar zullen ook aan de hand van bestaande zaken en casussen ingaan op de betekenis voor de praktijk.

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank Amsterdam
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, hoogleraar Burgerschap en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen en lid Europees Parlement

Datum en tijd
Dinsdag 20 april van 14.00 tot 16.15 uur en vrijdag 28 mei van 13.00 tot 16.30 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk.

Kosten
€ 357,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 382,50 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. Dit webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

AANMELDEN