Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: Unieburgers en het Chavez-verblijfsrecht

16 mei

AANMELDEN

Het Unierecht, meer specifiek het verblijfsrecht van Unieburgers en/of hun familieleden, is continu in beweging. In dit webinar wordt u bijgepraat over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van de Verblijfsrichtlijn én op het gebied van het Chavez-verblijfsrecht.

De docenten gaan in op vragen als: onder welke omstandigheden kan de IND het bestaan van een schijnrelatie of een schijnhuwelijk al dan niet tegenwerpen? Bij wie ligt de bewijslast als het gaat om zaken die betrekking hebben op de Verblijfsrichtlijn? En hoe zit het met het duurzaam verblijfrecht op grond van de Verblijfsrichtlijn? En verder: is het verblijfsrecht voor derdelander ouders van een Unieburger kind zoals bedoeld in het Chavez-arrest inmiddels voldoende gerealiseerd? Kunnen ook andere gezinsleden dan ouders aanspraak maken op een Chavez-verblijfsrecht? Welke samenhang is er tussen de vereisten van zorg- en/of opvoedingstaken en de afhankelijkheid tussen het kind en de derdelander ouder?

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, stafjurist Rechtbank Amsterdam
mr. J. (Jorg) Werner, advocaat Noordstern Advocaten

Datum en tijd 
Dinsdag 16 mei van 13.00 tot 16.30 uur
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 227,76 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 243,36 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN