Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: de Gezinsherenigingsrichtlijn, nareis en artikel 8 EVRM

10 nov

AANMELDEN

Het vreemdelingenrecht is nooit saai en dat geldt zeker ook voor gezinsmigratie. Aan actualiteiten geen gebrek, daarom nemen de docenten u in dit webinar mee door de recente ontwikkelingen op het terrein van gezinshereniging op Europees (Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM) en nationaal niveau. Zowel het reguliere vreemdelingenrecht als nareis komen aan bod.
 
De docenten gaan onder meer in op de gevolgen van de rechtspraak van de Afdeling over toetsing aan artikel 8 EVRM. In de uitspraak van 13 juli 2022 oordeelde de Afdeling dat er altijd een belangenafweging moet worden gemaakt, ook als er geen sprake is van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid. Ook de nieuwe mogelijkheden op basis van de Afdelingsrechtspraak over het evenredigheidsbeginsel en de hoorplicht komen aan de orde. In het kader van nareis besteden de docenten aandacht aan de uitspraak van 26 januari 2022 en de uitwerking ervan in de praktijk. 

NB: De ontwikkelingen rond het Chávez-verblijfsrecht en de Unieburgerrichtlijn komen niet aan bod; daaraan wordt in een apart webinar aandacht besteed.

Docenten
dr. M. (Mark) Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam

Datum en tijd 
Donderdag 10 november van 13.00 tot 16.30 uur
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 219,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 234,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN