Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: de Gezinsherenigingsrichtlijn, nareis en artikel 8 EVRM

01 jun

AANMELDEN

Meer dan ooit staat gezinshereniging volop in de publieke belangstelling. Door de politieke keuzes van de staatssecretaris wordt het recht op gezinsherenging van asielstatushouders op een onrechtmatige manier aangetast om de druk op de asielopvang te verlagen. Zoals altijd is het gezinsherenigingsrecht volop in beweging, in de volle breedte van asiel tot nareis. In deze videocursus zullen Corrien Ullersma en Mark Klaassen ingaan op recente ontwikkelingen in beleid en rechtspraak op het gebied van de doorwerking van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM. 

Aan de orde komt onder meer de rechtspraak over de ingestelde wachtperiode voor gezinshereniging en de afwikkeling daarvan. Op het gebied van nareis zal worden ingegaan op de toepassing van de uitspraak van de Afdeling van 26 januari 2022 over bewijsproblematiek en op de rechtspraak van het Hof van Justitie over minderjarigheid. Ten aanzien van reguliere gezinshereniging wordt onder meer de rechtspraak over (vrijstelling van) het middelenvereiste besproken. Ten slotte zullen de ontwikkelingen in de rechtspraak over de toetsing aan artikel 8 EVRM, waaruit blijkt dat er altijd een belangenafweging moet worden gemaakt, aan bod komen.

NB: De ontwikkelingen rond het Chávez-verblijfsrecht en de Unieburgerrichtlijn komen niet aan bod; daaraan wordt in een apart webinar aandacht besteed.

Docenten
dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten, Amsterdam

Datum en tijd 
Donderdag 1 juni 2023 van 13.00 tot 16.30 uur
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 227,76 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 243,36,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN