Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: het Chavez verblijfsrecht en andere Unieburger-onderwerpen

15 nov

AANMELDEN

Het Unierecht, meer specifiek het verblijfsrecht van Unieburgers en/of hun familieleden, is continu in beweging. Dat geldt zeker voor het Chavez-verblijfsrecht. In dit webinar wordt u bijgepraat over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op dit onderwerp.

De docenten gaan in op de volgende vragen: is het verblijfsrecht voor derdelander ouders van een Unieburger kind zoals bedoeld in het arrest inmiddels voldoende gerealiseerd? Kunnen ook derdelanders-gezinsleden behalve de ouder aanspraak maken op een Chavez-verblijfsrecht? En welke samenhang is er tussen de vereisten van zorg- en/of opvoedingstaken en de afhankelijkheid tussen het kind en de derdelander ouder?
De uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 7 september werpt een nieuw licht op de aard van het verblijfsrecht van derdelander-ouders van Unieburger-kinderen. Nederland beschouwt dit verblijfsrecht volgens het Hof ten onrechte als tijdelijk. De docenten gaan in op wat dit betekent voor de mogelijkheid verblijf als langdurig ingezetene of de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Tevens wordt belicht wat de uitspraak betekent voor Chavez-vergunninghouders die zelf gezinsleden uit het buitenland willen laten overkomen.

Naast de ontwikkelingen rond Chavez, komen ook andere Unieburger-onderwerpen aan bod.

NB. De ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn en art. 8 EVRM komen niet aan bod; daaraan wordt in een apart webinar aandacht besteed.

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, stafjurist Rechtbank Amsterdam
mr. J. (Jorg) Werner, advocaat Noordstern Advocaten

Datum en tijd 
Dinsdag 15 november van 13.00 tot 16.30 uur
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 219,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 234,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN