Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU (regulier)

12 apr

AANMELDEN WEBINAR

Dit webinar is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van recente uitspraken waarin het Hof van Justitie begrippen in EU-migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen (Schengengrenscode en Visumcode). De uitspraken worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader. Er is volop ruimte voor cursisten om vragen te stellen en eigen ervaringen, zoals nieuwe ontwikkelingen in hun praktijk te delen en hierover te sparren met de docenten en andere cursisten.

Deze keer besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II), art 20 VWEU (intrekking nationaliteit en de zorg voor een minderjarig kind als grondslag voor het verblijfsrecht) en de verplichting om een reisdocument af te geven aan kinderen met ouders van hetzelfde geslacht. Verder zal er aandacht zijn voor het arrest E.K. en de mogelijke implicaties van deze uitspraak voor derdelander ouders van minderjarige burgers van de Unie die hun verblijfsrecht niet aan het Chavez-Vilchez arrest ontlenen. Ook zal er worden stilgestaan bij het arrest Medisch Cannabis en het inreisverbod en de arresten Westerwaldkreis en JZ (Terugkeerrichtlijn), de herinvoering van grenscontroles en het verlies van de langdurig ingezetenenstatus wegens afwezigheid uit de gastlidstaat aan bod. 

Docenten
mr. dr. H. (Helen) Oosterom-Staples, senior onderzoeker en universitair docent Tilburg Universiteit
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist, ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 

Datum en tijd
Woensdag 12 en donderdag 13 april van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR