Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU (regulier)

15 nov

AANMELDEN WEBINAR

Dit webinar is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van recente arresten waarin het Hof van Justitie begrippen in EU-migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen (Schengengrenscode en Visumcode). De arresten worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader. Er is volop ruimte voor cursisten om vragen te stellen en eigen ervaringen, zoals nieuwe ontwikkelingen in hun praktijk, te delen en hierover te sparren met de docenten en andere cursisten.

Deze keer besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II) en art 20 VWEU (intrekking nationaliteit en de zorg voor een minderjarig kind als grondslag voor het verblijfsrecht en de uitbreiding van de Chavez-Vilchez-rechtspraak tot minderjarige Unieburgers die niet in de EU woonachtig zijn). Verder zal er aandacht zijn voor het (stuiten) van het verlies van de status van langdurig ingezetenen die hun mobiliteitsrecht uitoefenen en de uitleg van openbare orde in de context van de standstill-bepaling in het Associatierecht EEG-Turkije. Ook zal er worden stilgestaan bij de rechtspraak van het Hof over medisch niet uitzetbaren (het arrest Medisch Cannabis) en vreemdelingen die vanwege non refoulement gevaar niet uitzetbaar zijn (arrest Westerwaldkreis) en de vraag of een terugkeerbesluit kan worden opgelegd en ontwikkelingen rond het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn. Ook wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de Terugkeerrichtlijn en de Verblijfsrichtlijn (het M.D. arrest) respectievelijk de Schengengrenscode (Conclusie in de zaak ADDE).

Docenten
mr. dr. H. (Helen) Oosterom-Staples, senior onderzoeker en universitair docent Tilburg Universiteit
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist, ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 

Datum en tijd
Woensdag 15 november van 14.00 tot 16.15 uur en donderdag 16 november van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR