Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU (regulier)

01 nov

AANMELDEN WEBINAR

Dit webinar is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van de uitspraken waarin het Hof van Justitie begrippen in EU migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen. De uitspraken worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader. 

Deze keer besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II), art 20 VWEU (intrekking nationaliteit en zorg minderjarig kind) en de Terugkeerrichtlijn (terugkeerbesluit en inreisverbod, o.m. de arresten Westerwaldkreis en JZ). Er zal aandacht zijn voor de manier waarop nationale rechters het door het Hof van Justitie in het arrest FS geformuleerde 'effectief en daadwerkelijk vertrek uit de gastlidstaat' toetsen en voor vragen vanuit de rechtspraktijk naar aanleiding van de FS-uitspraak. Verder komen de herinvoering van grenscontroles en het verlies van de langdurig ingezetenenstatus wegens afwezigheid uit de gastlidstaat aan bod.

Docenten
mr. dr. H. (Helen) Oosterom-Staples, senior onderzoeker en universitair docent Tilburg Universiteit
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist, ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 

Datum en tijd
Dinsdag 1 en woensdag 2 november 2022 van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 292,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 312,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR