Webinar Arbeidsmigratie *NIEUW*

24 mei

AANMELDEN WEBINAR

Dit nieuwe webinar is bedoeld voor vreemdelingenadvocaten die hun praktijk willen versterken door hun cliënten ook in arbeidsmigratiezaken bij te staan en daarvoor een goede basiskennis van dit rechtsgebied willen opdoen. Het webinar is tevens interessant voor andere rechtshulpverleners die met arbeidsmigranten te maken hebben.

Hoe toon je aan dat een kennismigrant een markconform salaris verdient? Wat is het verschil tussen intracommunautaire dienstverlening en een intra-company transfer? Wat heb je aan het UWV als je een tewerkstellingsvergunning nodig hebt? Waar lopen de plichten van de referent-werkgever gelijk met die van de werknemer, en waar niet? Hoe zit het loket Kennis- en Arbeidsmigratie van de IND in elkaar, en wat kun je als gemachtigde hiervan verwachten? En wat doe je als de Arbeidsinspectie onverwacht bij je cliënt op de stoep staat?

Arbeidsmigratie is een belangrijk onderdeel geworden van het migratierecht. Tienduizend werkgevers zijn inmiddels erkend referent en honderdduizenden aanvragen van kennismigranten beoordeeld, ingewilligd en soms afgewezen. Arbeidsmigratie kent niet alleen veel eigen regelgeving, maar ook een eigen dynamiek die een beginnend beoefenaar voor grote uitdagingen kan stellen. Voeg daarbij dat zowel werkgevers als arbeidsmigranten vaak bovenop hun zaak zitten en dan wordt duidelijk dat je als gemachtigde weinig speelruimte hebt om zelf het wiel uit te vinden. 

Arbeids- en kennismigratie is een volwaardig specialisme geworden, waarbij juridische kennis, praktisch inzicht, creativiteit en dienstbaarheid hand in hand gaan. Krijg je dat goed onder de knie dan is het een rechtsgebied waar je een groot verschil kunt maken voor de cliënt, of dat nou de werkgever of de werknemer is. 

Dit webinar geeft een boeiende inleiding in alle juridische facetten van arbeidsmigratie. De deelnemers doen kennis op van de basisregelgeving, en krijgen mooie voorbeelden en handige tips uit de praktijk. De docenten zijn beiden advocaat en meer dan tien jaar als specialist arbeidsmigratie actief. Waar Pieter Krop het webinar zal insteken vanuit de positie van de werkgever, zal Julien Luscuere de kant van de werknemer bespreken. Dat schuurt soms, maar de pijnpunten gaan zij niet uit de weg.

Docenten
mr. dr. P.J. (Pieter) Krop, advocaat Kroes Advocaten Immigration Lawyers
mr. J. (Julien) Luscuere, advocaat te Rotterdam

Datum en tijd
Dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei 2022 van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 292,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 312,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR