Webinar Arbeidsmigratierecht

28 nov

AANMELDEN WEBINAR

Met bijzondere aandacht voor de rol van het UWV

Wat is bij kennismigranten een “marktconform loon”? Hoe moet een werkgever aantonen “voldoende inspanningen te hebben gepleegd om de arbeidsplaats door prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt te laten vervullen”? Wat moet je verstaan onder een “leidinggevende” of “specialistische” functie als een werknemer in het concern wordt overgeplaatst naar Nederland? Invulling van deze begrippen is voorbehouden aan het UWV dat optreedt als adviseur van de IND. In dit webinar gaat Liesbeth van Amersfoort van het UWV, op persoonlijke titel, uitgebreid in op deze vragen. En samen met advocaat arbeidsmigratierecht Julien Luscuere worden diverse andere thema’s onder de Wet Arbeid Vreemdelingen uitgediept zoals illegale tewerkstelling en boetes, rechten van buitenlandse werknemers met en zonder verblijfsvergunning, en het erkend referentschap. De cursus zal praktisch van aard zijn met veel handige tips en handreikingen voor de praktijk. 

Docenten
mr L.J.A. (Liesbeth) van Amersfoort, business adviseur Arbeidsmigratie UWV
mr. J. (Julien) Luscuere, advocaat bij Julien Luscuere Advocatuur B.V.

Datum en tijd
Dinsdag 28 en woensdag 29 november van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR