Webinar Bestuursprocesrecht voor de asielpraktijk

14 sep

AANMELDEN

Procederen in asielzaken is bijna een aparte discipline; vorm en inhoud hebben een geheel eigen regime. Zo kan in asielzaken door advocaten alleen digitaal worden geprocedeerd, is er geen bezwaarprocedure maar alleen beroep, en worden de processuele mogelijkheden sterk door het Unierecht en dus door de jurisprudentie van het Hof van Justitie bepaald. Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen, hoorplicht, opschortende werking van rechtsmiddelen, maar ook onderwerpen die raken aan de inhoud zoals bewijslastverdeling en de waardering van documenten worden door het Unierecht bepaald.

In dit tweedelige webinar bespreken de docenten het procesrecht in asielzaken in zijn vele facetten. U komt tot verdieping van uw kennis van het onderwerp: van het simpelste beroep niet-tijdig tot aan de soms erg ingewikkelde weg naar het Hof in Luxemburg.

Docenten
mr. dr. F.T. (Taco) Groenewegen, docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Datum en tijd
Dinsdag 14 en woensdag 15 september van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 286,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 306,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN